ד"ר יונתן אייל

ראש צוות, חוקר מומחה

האוכלוסייה הערבית