מדדים חברתיים-כלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב

הצעה לציטוט בעברית:
אייל, י. ותירוש, א. (2018). מדדים חברתיים-כלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב. דמ-18-774. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.