היבטים מעשיים במתן שירותים בתקצוב אישי לאנשים עם מוגבלות: סקירת ספרות

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
אייל, י., אינהורן, ת. והרן, ד. (2019). היבטים מעשיים במתן שירותים בתקצוב אישי לאנשים עם מוגבלות: סקירת ספרות.
דמ-19-800. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
 Eyal, Y., Einhorn, T., & Haran, D. (2019). Practical Aspects of Personal-Budget Service for People with Disabilities: Review of the Literature. RR-800-19. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)