התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת הממשלה 3708 ) : דוח מסכם

הצעה לציטוט בעברית:
אייל, י. תירוש, א. קינג, י. ופרנקל, מ. (2018). התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת הממשלה 3708 ) : דוח מסכם. דמ-18-772. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.