עתיד בטוח לצעירים – תכנית תעסוקה לצעירים בגילאי 35-20 עם ליקויי למידה והפרעות קשב

 

הצעה לציטוט בעברית:
אייל, י., קרן־אברהם, י. וריבקין, ד. (2016). עתיד בטוח לצעירים – תכנית תעסוקה לצעירים בגילאי 35-20 עם ליקויי למידה והפרעות קשב.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
 Eyal, Y., Keren-Avraham, Y., & Rivkin, D. (2016). Evaluation of the "Secure Future" Employment Program for Young Adults with Learning Difficulties. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)