תכנית המנטורים – ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות ("נתיב לעצמאות"): מחקר הערכה

בישראל כמו בעולם גוברת ההכרה בצורך בשירותי מעבר ייחודיים לחיים עצמאיים בוגרים של צעירים עם מוגבלות. מטרת השירותים להכין צעירים אלו לחיים הבוגרים ולסייע להם להתגבר על אתגרים בתעסוקה, לימודים, מגורים עצמאיים, קשרים חברתיים והשתייכות למסגרת חברתית. תכנית המנטורים "נתיב לעצמאות" הנה תכנית מעבר פרטנית וחדשנית המיועדת לצעירים גילאי 35-21 עם מוגבלות אשר השתלבותם בלימודים, בתעסוקה או בפעילות חברתית מועטה בלבד. התכנית מיועדת לתת סיוע לצעירים אלו במימוש מטרותיהם, כדי שיוכלו לחיות חיים עצמאיים, טובים ומשמעותיים יותר. לכל אחד מהמשתתפים מוקצה מנטור, והוא מסייע לו להגדיר מטרות אישיות ולפעול למימושן, על-פי העקרונות של שירות מוכוון אדם. משך הליווי הוא בדרך כלל 10-3 חודשים, לפי הזמן הדרוש למשתתף כדי להשתלב בעבודה, לימודים או במסגרת אחרת. התכנית הנה פרי יוזמה של מסד נכויות, שותפות של ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן. עמותת "כיוונים" מפעילה פיילוט של התכנית ביישובים יהודיים בצפון מאז יוני 2012.

מחקר ההערכה נועד לבדוק את יישום התכנית ואת תוצאותיה כבסיס לקבלת החלטות בנוגע להרחבתה ולהפצתה. במסגרת המחקר נערכו ראיונות עם משתתפים, צוות המנטורים, נציגי משרד הרווחה ומנהלת התכנית מטעם מסד נכויות.

מממצאי המחקר:

  • במהלך הפיילוט היה לתכנית ביקוש ניכר ואף נוצרה רשימת המתנה להשתתפות.
  • שביעות רצון המשתתפים מהתמיכה והליווי שקיבלו מהמנטורים גבוהה מאוד. צוינו היבטים של הקשר הבין-אישי וכן של הסיוע שהגיש המנטור.
  • 21 מתוך 29 משתתפים שעליהם התקבלו נתונים מן הצוות השיגו בעזרת התכנית הצלחה לפחות באחד מן התחומים: מציאת תעסוקה, יציאה ללימודים, יציאה לדיור עצמאי, השתתפות בתכנית לצעירים ומימוש זכויות במסגרת סל שיקום.
  • הצוות דיווח על תרומה נוספת למשתתפים: עלייה בנכונות לקבל את המוגבלות, שיפור בדימוי העצמי ומעבר מפסיביות לפעולה ולנקיטת יוזמה.

הממצאים הוצגו ליוזמי התכנית ונידונו עמם. הדיון עסק גם בסוגיות ביישום התכנית אשר זוהו במחקר ההערכה, כגון צורך בהתאמות כדי להרחיב את התכנית לאוכלוסיות נוספות כגון ערבים וחרדים, צורך בשיפור המענה בתחום התעסוקה וצורך בקשר עם המשתתפים גם לאחר סיום התכנית. בהמשך להצגת הממצאים והדיון הוחלט להמשיך בתכנית ולהרחיבה לאוכלוסיות ולאזורים נוספים בארץ.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
אייל, י., ברלב, ל. וריבקין, ד. (2016). תכנית המנטורים – ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות ("נתיב לעצמאות"): מחקר הערכה.
דמ-16-725. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Eyal, Y., Barlev, L., & Rivkin, D. (2016). Path to Independence Mentoring Program for Young Adults with Disabilities: Evaluation Study. RR-725-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)