ד"ר דפנה הרן

ד"ר דפנה הרן

חוקרת מומחית, צוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

מוגבלויות

חוקרת מומחית בצוות מוגבלויות, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר דפנה הרן עובדת במכון משנת 2010. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות, צריכת שירותי בריאות הנפש על ידי אנשים המתמודדים עם תחלואה נפשית קשה, והספקת מענים מבוססי-ראיות לסוגיות אסטרטגיות הקשורות בנושאים אלה. אשר להשתתפות בחברה, לדפנה ניסיון רב בגיבוש אמות מידה להגדרה ולאיתור של אנשים עם מוגבלויות מסוגים שונים ובדרגות חומרה שונות, בניהול סקרים רחבי-היקף בקרב הנמנים עם קבוצות אוכלוסייה אלה, ובפיתוח מדדי תוצאה להערכה כוללנית של תוכניות המיועדות לקידום חייהם העצמאיים. דפנה התמקדה בבחינת תמריצים וחסמים להשתלבות בתעסוקה של אנשים עם מוגבלות, ובתוך כך, הקשר בין שינויי מדיניות בקצבאות הנכות (דוגמת "חוק לרון") לבין מצב התעסוקה של מקבלי קצבת נכות כללית. אשר למערכת בריאות הנפש, דפנה מתמחה בבחינת השפעתה של הרפורמה בהספקת שירותי בריאות הנפש על השימוש שעושים בהם מתמודדי נפש.

לדפנה תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה, תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, וכן דוקטורט במחקר בריאות הנפש מבית הספר לעבודה סוציאלית – שלושת התארים מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר דפנה הרן בדוא"ל: dafnaH@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7561