חוקרת מומחית, צוות אוכלוסייה ערבית (חטיבת המערכות)

האוכלוסייה הערבית

חוקרת מומחית בצוות אוכלוסייה ערבית, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר דפנה הרן עובדת במכון משנת 2010. במסגרת עבודתה בצוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה) תחומי המחקר העיקריים שלה היו: השתלבות בתעסוקה של מקבלי קצבת נכות כללית; השפעות הרפורמה בבריאות הנפש על אנשים המתמודדים עם תחלואה נפשית קשה; ורצף הטיפול בשירותי בריאות ורווחה. לדפנה ניסיון רב בגיבוש אמות מידה להגדרה ולאיתור של אנשים עם מוגבלויות מסוגים שונים ובניהול סקרים רחבי-היקף בקרב אוכלוסיות עם צרכים מורכבים. משנת 2021, עת עברה לצוות אוכלוסייה ערבית, עוסקת דפנה באינטגרציה של תוצרי המחקר המלווה את תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב, ובתוך כך הספקת מענים מבוססי-ראיות לסוגיות אסטרטגיות רלוונטיות.

לדפנה תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה, תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, וכן דוקטורט במחקר בריאות הנפש מבית הספר לעבודה סוציאלית – שלושת התארים מן האוניברסיטה העברית.

אפשר ליצור קשר עם ד"ר דפנה הרן בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-6557468

מאמרים מכתבי עת

Haran, D., Mor, N., & Mayo, R. (2011). Negating in order to be negative: The relationship between depressive rumination, message content and negation processing. Emotion, 11(5), 1105-1111. doi:10.1037/a0025301

Mor, N., & Haran, D. (2009). Cognitive-behavioral therapy for depression. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 46(4), 269-273.

רימון-גרינשפן, ה., ברלב, ל., הרן, ד. ואדמון-ריק, ג. (2020). הקול מכול – תהליך משתף בעיצוב מחקר על השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלויות. שיקום: בטאון עמותת חומש, 30, 55-46.

נאון, ד., הרן, ד., סופר-פורמן, ח. והדר, י. (2017). אתגרים בשילוב אנשים עם מוגבלות במעגל העבודה – סקירה של ארבע קבוצות יעד. ביטחון סוציאלי, 102,  323-295.

נאון, ד., שטרוסברג, נ., בן שהם, א., הרן, ד., פריאור, ר. וגאליה, ד.א. (2013). בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: שכיחות באוכלוסיה, מאפיינים ומצב בתעסוקה. נטו פלוס: כתב העת לעבודה ולניהול המשאב האנושי, 261, 57-37.

פרקים מספרים

מור, נ., שורר, מ., דאי-גבאי, א. והרן ד. (2011). דיכאון. בתוך: צ. מרום, א. גלבוע-שכטמן, נ. מור וי. מאיירס (עור'), טיפול קוגניטיבי-התנהגותי במבוגרים, (עמ' 173-155). תל-אביב: דיונון.

דוחות

Sorek, Y., Haran, D.,  Almog-Zaken, A. & Marcus, P. (2020). How divorced families are managing during the Covid-19 pandemic: an international review. London: International Bar Association.