ד"ר דפנה הרן

Dafna Haran

חוקרת מומחית, צוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

מוגבלויות

חוקרת מומחית בצוות מוגבלויות, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר דפנה הרן עובדת במכון משנת 2010. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות, בדגש על השתלבותם בתעסוקה והקשר לשינויי מדיניות בקצבאות הנכות (דוגמת "חוק לרון"); בריאות הנפש בקרב אנשים המתמודדים עם תחלואה נפשית קשה, בפרט השימוש שהם עושים ב"משולש" השירותים בבריאות הנפש (אשפוז, טיפול ושיקום) על רקע החלתה של הרפורמה בהספקת השירותים, וחוויית רצף הטיפול בממשקים בין שירותים אלה וביניהם לבין שירותי הבריאות הכלליים. לדפנה ניסיון רב בגיבוש אמות מידה להגדרה ולאיתור של אנשים עם מוגבלויות מסוגים שונים, בניהול סקרים רחבי-היקף בקרבם ובהספקת מענים מבוססי-ראיות לסוגיות אסטרטגיות רלוונטיות. לצד עבודתה המחקרית השוטפת, דפנה מעורבת בתהליכים כלל-ארגוניים, למשל פורום סינרגיה לקידום השיתופיות במכון וחניכה מקצועית ואישית של חוקרים חדשים.

לדפנה תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה, תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, וכן דוקטורט במחקר בריאות הנפש מבית הספר לעבודה סוציאלית – שלושת התארים מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר דפנה הרן בדוא"ל: dafnaH@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7561

מאמרים מכתבי עת

Haran, D., Mor, N., & Mayo, R. (2011). Negating in order to be negative: The relationship between depressive rumination, message content and negation processing. Emotion, 11(5), 1105-1111. doi:10.1037/a0025301

Mor, N., & Haran, D. (2009). Cognitive-behavioral therapy for depression. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 46(4), 269-273.

רימון-גרינשפן, ה., ברלב, ל., הרן, ד. ואדמון-ריק, ג. (2020). הקול מכול – תהליך משתף בעיצוב מחקר על השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלויות. שיקום: בטאון עמותת חומש, 30, 55-46.

נאון, ד., הרן, ד., סופר-פורמן, ח. והדר, י. (2017). אתגרים בשילוב אנשים עם מוגבלות במעגל העבודה – סקירה של ארבע קבוצות יעד. ביטחון סוציאלי, 102,  323-295.

נאון, ד., שטרוסברג, נ., בן שהם, א., הרן, ד., פריאור, ר. וגאליה, ד.א. (2013). בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: שכיחות באוכלוסיה, מאפיינים ומצב בתעסוקה. נטו פלוס: כתב העת לעבודה ולניהול המשאב האנושי, 261, 57-37.

פרקים מספרים

מור, נ., שורר, מ., דאי-גבאי, א. והרן ד. (2011). דיכאון. בתוך: צ. מרום, א. גלבוע-שכטמן, נ. מור וי. מאיירס (עור'), טיפול קוגניטיבי-התנהגותי במבוגרים, (עמ' 173-155). תל-אביב: דיונון.

דוחות

Sorek, Y., Haran, D.,  Almog-Zaken, A. & Marcus, P. (2020). How divorced families are managing during the Covid-19 pandemic: an international review. London: International Bar Association.