חוקרת מומחית, צוות אוכלוסייה ערבית (חטיבת המערכות)

האוכלוסייה הערבית

חוקרת מומחית בצוות אוכלוסייה ערבית, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

דפנה הרן עובדת במכון משנת 2010. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות; השתלבות בתעסוקה של מקבלי קצבת נכות כללית; בריאות הנפש בקרב אנשים המתמודדים עם תחלואה נפשית קשה על רקע החלת הרפורמה בהספקת השירותים בתחום זה; ורצף הטיפול במגוון שירותי בריאות ורווחה. לדפנה ניסיון רב בגיבוש אמות מידה להגדרה ולאיתור של אנשים עם מוגבלויות מסוגים שונים, בניהול סקרים רחבי-היקף בקרב אוכלוסיות עם צרכים מורכבים ובהספקת מענים מבוססי-ראיות לסוגיות אסטרטגיות רלוונטיות. לאחרונה החלה דפנה לעסוק בהערכת תוכנית החומש לקידום כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב, תוך יישום הידע הנרחב והניסיון המתודולוגי שצברה.

לדפנה תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה, תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, וכן דוקטורט במחקר בריאות הנפש מבית הספר לעבודה סוציאלית – שלושת התארים מן האוניברסיטה העברית.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר דפנה הרן בדוא"ל: dafnaH@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-6557468

מאמרים מכתבי עת

Haran, D., Mor, N., & Mayo, R. (2011). Negating in order to be negative: The relationship between depressive rumination, message content and negation processing. Emotion, 11(5), 1105-1111. doi:10.1037/a0025301

Mor, N., & Haran, D. (2009). Cognitive-behavioral therapy for depression. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 46(4), 269-273.

רימון-גרינשפן, ה., ברלב, ל., הרן, ד. ואדמון-ריק, ג. (2020). הקול מכול – תהליך משתף בעיצוב מחקר על השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלויות. שיקום: בטאון עמותת חומש, 30, 55-46.

נאון, ד., הרן, ד., סופר-פורמן, ח. והדר, י. (2017). אתגרים בשילוב אנשים עם מוגבלות במעגל העבודה – סקירה של ארבע קבוצות יעד. ביטחון סוציאלי, 102,  323-295.

נאון, ד., שטרוסברג, נ., בן שהם, א., הרן, ד., פריאור, ר. וגאליה, ד.א. (2013). בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל: שכיחות באוכלוסיה, מאפיינים ומצב בתעסוקה. נטו פלוס: כתב העת לעבודה ולניהול המשאב האנושי, 261, 57-37.

פרקים מספרים

מור, נ., שורר, מ., דאי-גבאי, א. והרן ד. (2011). דיכאון. בתוך: צ. מרום, א. גלבוע-שכטמן, נ. מור וי. מאיירס (עור'), טיפול קוגניטיבי-התנהגותי במבוגרים, (עמ' 173-155). תל-אביב: דיונון.

דוחות

Sorek, Y., Haran, D.,  Almog-Zaken, A. & Marcus, P. (2020). How divorced families are managing during the Covid-19 pandemic: an international review. London: International Bar Association.