צעירים בישראל בתקופת מגפת הקורונה – נתונים סטטיסטיים נבחרים

רקע

בשנת 2020 היו כלל תושבי מדינת ישראל, ובהם הצעירים, נתונים להשפעתה של מגפה עולמית ולשינויים רבים במגוון היבטי החיים.

מטרה

עבודה זו נערכה ביוזמת צוות המחקר במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ומטרתה הייתה לספק למקבלי החלטות תמונת מצב על צעירים בישראל (בני 18 עד 44) בתקופת מגפת הקורונה, בחלוקה לשלושה נושאים מרכזיים: מצב בריאותי ומצב נפשי; תעסוקה ומצב כלכלי; אמון בגופי השלטון.

שיטה

בין החודשים אפריל ונובמבר 2020 ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ארבעה סקרי בזק במטרה לספק נתונים חיוניים למקבלי ההחלטות בנוגע לחוסן האזרחי של הציבור בישראל בעקבות משבר הקורונה. צוות המחקר ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ניתח ועיבד נתונים מארבעת הסקרים האלה ונתונים מסקרי כוח אדם של הלמ"ס לשנת 2019 ולשנת 2020.

ממצאים

במצגת מופיעים ממצאים מניתוח הסקרים בחלוקה לנושאים השונים. להלן ממצאים נבחרים:

מצב בריאותי ומצב נפשי: 96.1% מכלל הצעירים דיווחו בנובמבר 2020 על מצב בריאותי טוב, ו-83.9% מכלל הצעירים דיווחו על מצב נפשי טוב. ואולם, היו הורים צעירים שדיווחו על החמרה במצב הבריאותי והנפשי של ילדיהם מאפריל ועד נובמבר 2020.

תעסוקה ומצב כלכלי: בשנת 2020 חלה עלייה בשיעור כלל הצעירים שלא השתתפו בכוח העבודה (ב-2019 36.6% מבני 24-18 ו-19.2% מבני 34-25; ב-2020 40.6% מבני 24-18 ו-22.2% מבני 34-25).

אמון בגופי השלטון: במהלך שנת 2020 רמת האמון של הצעירים בממשלה נשחקה מאוד (באפריל הייתה רמת האמון בממשלה – 71.0% ובנובמבר – 42.4%) בעוד האמון ברשות המקומית נשמר באופן יחסי (באפריל הייתה רמת האמון ברשות המקומית – 79.3% ובנובמבר – 69.1%).

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!