ילדים ובני נוער בסיכון בתקופת משבר הקורונה – מצב הילדים בשתי נקודות זמן: השוואה בין מדידות 2020 ובין מדידות 2018

 

3600 התוכנית לילדים ונוער בסיכון מנטרת באופן שוטף את המאפיינים והכוחות, השינויים בצרכים ומידת השגת התוצאות בקרב הילדים בסיכון אשר מקבלים מענים במסגרתה. במסגרת זו, בתחילתה של התוכנית ולקראת סיומה, נערכו מדידות של סוג הקשיים ומצבי הסיכון שהילדים מתמודדים עימם ותדירותם, בשבעה תחומי החיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות; השתייכות למשפחה; התפתחות ורכישת מיומנויות למידה; רווחה ובריאות רגשית; הסתגלות למסגרת והשתלבות חברתית; הגנה מפני אחרים; הגנה מפני התנהגויות סיכון.

מצגת זו מתארת את הממצאים שעלו מניתוח נתונים הנוגעים לילדים בשתי המדידות שנערכו בשנת 2020 (n=16,862) בהשוואה לשתי המדידות שנערכו בשנת 2018 (n=21,300). הניתוח בחן את הקשר בין המאפיינים השונים של הילדים ובין היקף ואופי השינויים במצבי הסיכון בקרבם.

 

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!