אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה

אלימות במשפחה היא תופעה רחבת היקף הפוגעת בנשים, בגברים, בילדים ובזקנים.
התעוררות מחאה ציבורית על רקע מקרי רצח נשים הובילה בעשור האחרון לעיסוק הולך וגובר בתופעת האלימות במשפחה ובהשפעותיה על החברה הישראלית.

בשנת 2014 כונסה ועדה בין-משרדית לגיבוש מדיניות ודרכי פעולה לטיפול במצב. אחת מהמלצות הוועדה עסקה בצורך ליצור מערך מתואם של כלל הגורמים למניעת אלימות במשפחה ולתת טיפול מהיר, הוליסטי ומותאם למאפייני האוכלוסייה. ביולי 2017 אימצה הממשלה (החלטת ממשלה 2820) את המלצת הוועדה, וכשנה לאחר מכן החל מטה התוכנית הלאומית למניעה וטיפול באלימות במשפחה את פעילותו.

מטרות המחקר:
• איתור גורמים מגבירי סיכון לאלימות במשפחה בצל משבר הקורונה
• אפיון התדירות והחומרה של ביטויי אלימות במשפחה

המחקר הוזמן על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהמשך לסקירה בין-לאומית בנושא "התמודדות עם אלימות נגד נשים במערכת יחסים זוגית
בעת משבר הקורונה" (ריבקין ואח', 2020).

אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!