מאפייני לווים שבעקבות משבר מגפת הקורונה דחו החזרי הלוואות בנקאיות

רקע

במאי 2020 גיבש הפיקוח על הבנקים מתווה שאפשר ללקוחות שלווּ כספים מהבנקים לדחות את החזרת ההלוואות, וזאת במטרה לסייע להם להתמודד עם קשיים כלכליים שיצר משבר מגפת הקורונה. במסגרת זו, בין מארס לאמצע נובמבר 2020 נדחו החזרי כ-180,000 הלוואות משכנתה וכ-480,000 הלוואות צרכניות בהיקף מצטבר של כ-5.3 מיליארד ₪.

מטרה

המחקר נועד לבחון את מאפייני הלווים שדחו את תשלומי ההחזרים, כדי לעמוד על יכולתם להחזיר את ההלוואות לאחר תום המשבר.

שיטה

הנתונים נאספו בשני סקרים מקוונים. את הסקר הראשון ערך מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל באוגוסט 2020 בקרב 1,501 בני 25–70 מהאוכלוסייה היהודית בישראל. את הסקר השני ערך בנק ישראל בדצמבר 2020 בקרב 1,216 בני 18–75, והוא כלל גם את האוכלוסייה היהודית וגם את האוכלוסייה הערבית.

ממצאים

הממצא העיקרי של המחקר הוא שלווי המשכנתאות שדחו את התשלומים נטו אפילו לפני מגפת הקורונה להיות בעלי מאפיינים של לווים בסיכון גבוה: לעומת כלל האוכלוסייה של לווי משכנתאות, הם היו בעלי הכנסה נמוכה (לפי הסקר מאוגוסט 2020 43% מהלווים שדחו את תשלום ההחזרים היו בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע לעומת 30%  מכלל לווי המשכנתה) ועם פחות השכלה (33% מהלווים שדחו את תשלום ההחזרים היו בעלי תעודת בגרות בלבד או בעלי השכלה נמוכה יותר לעומת 20% מכלל לווי המשכנתה). נוסף על כך, היו בהם יותר ערבים ויותר אנשים שעוד לפני המגפה נתקלו בקושי להחזיר את התשלומים החודשיים שלהם.

מסקנות והמלצות למדיניות

הלווים שדחו את החזר הלוואותיהם הם בעיקר לווים שמגפת הקורונה החריפה את מצבם הכלכלי. מצבם הכלכלי הירוד לא היה זמני בלבד ולא נוצר רק בעקבות המגפה והמשבר הכלכלי; כלומר, מדובר בלווים שהיו בסיכון גבוה אפילו לפני המגפה. לכן, גם אם יתאושש המשק למצב טרום-המגפה עולה חשש אשר ליכולת ההחזר שלהם. ואולם, גם אם בהסתברות גבוהה ייקלעו לקשיים אין חשש לזעזוע במערכת הבנקאית. ראשית, משום ששיעור הלווים שנמצאים עדיין בסטטוס של דחיית תשלומים ירד במידה ניכרת והוא עומד על אחוזים בודדים; שנית, מפני שבישראל שיעור ההלוואות שנכנסו לכשל (כלומר, לא הוחזרו במלואן) נמוך מאוד מאז ומתמיד, אפילו בקרב לווים מסוכנים יותר. עם זאת, הפיקוח על הבנקים צריך להוסיף לנטר את יכולת החזר ההלוואות של הלווים שדחו את החזרי ההלוואות בזמן משבר מגפת הקורונה ולהיות ער לסימנים לקושי בקרב הלווים האלה להחזיר את הלוואותיהם.

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!