התנהגויות בריאות בעת התפרצות מגפת הקורונה – סדרת פרסומים

רקע

ב-11 במארס 2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על מחלת ה- COVID-19 הנגרמת על ידי נגיף הקורונה (SARS-CoV-2) כעל פנדמיה, קרי מגפה כלל עולמית. בעקבות קצב ההדבקה המהיר של הנגיף, פרסם משרד הבריאות בישראל (בדומה למדינות רבות בעולם) הנחיות, שהחמירו בהדרגה, ושהגבילו מאוד את אפשרויות התנועה והיציאה מן הבית, לרבות ביטול מסגרות הלימוד, החוגים והעברת עובדים רבים במשק לעבודה מן הבית.

מטרה

מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעת ההנחיות הללו על האוכלוסייה הבוגרת בגילי 64-20, בהיבטים שונים של התנהגויות תומכות בריאות, ולדווח על צרכים המתעוררים בהקשר זה עקב מצבים של בידוד ושהייה ממושכת בבית.

שיטה

המחקר התבסס על סקר פאנל בקרב 1,500 יהודים בני 64-20 (כולל חרדים) אשר גרים בישראל. הסקר נערך בתאריכים 29-26 במארס 2020.

דוחות בסידרה

דוח מס' 1: התנהגויות בריאות בעת התפרצות מגפת הקורונה: ממצאים ראשוניים

דוח מס' 2: מנבאי התנהגויות בריאות בעת התפרצות מגפת הקורונה והעדפות בנוגע לקבלת ייעוץ מקצועי

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!