התנהגויות בריאות בעת התפרצות מגפת הקורונה: ממצאים ראשוניים

המחקר בחדשות

כאן 11, מהדורה מרכזית (13.4.2020)

נזקי תקופת הקורונה והבידוד בבית: משמינים, מעשנים, מדוכאים, מעריב, 13.4.2020

רקע

ב-11 במארס 2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על מחלת ה- COVID-19 הנגרמת על ידי נגיף הקורונה (SARS-CoV-2) כעל פנדמיה, קרי מגפה כלל עולמית. בעקבות קצב ההדבקה המהיר של הנגיף, פרסם משרד הבריאות בישראל (בדומה למדינות רבות בעולם) הנחיות, שהחמירו בהדרגה, ושהגבילו מאוד את אפשרויות התנועה והיציאה מן הבית, לרבות ביטול מסגרות הלימוד, החוגים והעברת עובדים רבים במשק לעבודה מן הבית[1].

מטרה

מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעת ההנחיות הללו על האוכלוסייה הבוגרת בגילי 64-20, בהיבטים שונים של התנהגויות תומכות בריאות, ולדווח על צרכים המתעוררים בהקשר זה עקב מצבים של בידוד ושהייה ממושכת בבית.

שיטה

המחקר התבסס על סקר פאנל בקרב 1,500 יהודים בני 64-20 (כולל חרדים) אשר גרים בישראל. הסקר נערך בתאריכים 29-26 במארס 2020.

ממצאים

להלן כמה ממצאים בולטים:

 • מחצית מן המשיבים אוכלים עם בני הבית בתדירות גבוהה מן הרגיל.
 • 56% מן המשיבים ציינו כי חל שינוי בכמות האוכל שהם אוכלים: 43% ציינו כי הם אוכלים יותר מן הרגיל, ו-13% השיבו כי הם אוכלים פחות. 43% מן המשיבים ציינו כי הם אוכלים חטיפים ו/או ממתקים יותר מן הרגיל.
 • 56% מן המשיבים שיש להם ילדים בני פחות מ-18 שגרים איתם בבית ציינו כי כמות האוכל שהילדים אוכלים היא גדולה מן הרגיל (25% – הרבה יותר מן הרגיל), 64% ציינו שכמות החטיפים ו/או הממתקים שהילדים אוכלים היא גדולה מן הרגיל (27% – הרבה יותר מן הרגיל).
 • 41% מן המשיבים דיווחו כי הם ישנים יותר שעות מן הרגיל. 33% ציינו כי איכות השינה שלהם טובה פחות מן הרגיל.
 • 60% מן המשיבים דיווחו על ירידה במשך ובתדירות של הפעילות הגופנית שלהם, ו-57% דיווחו על ירידה בעצימות של הפעילות הגופנית שלהם.
 • מקרב המשיבים שיש להם ילדים בני פחות מ-18 שגרים איתם בבית, 65% ציינו כי המשך והתדירות של הפעילות הגופנית של ילדיהם היא פחות מן הרגיל, ו-61% דיווחו על ירידה בעצימות של הפעילות הגופנית של הילדים.
 • 68% מן המשיבים מבלים מול מסכים במשך זמן רב יותר מן הרגיל, לצורכי עבודה, לימודים או פנאי. בנוגע לילדיהם, 76% ממי שיש להם ילדים בני פחות מ-18 שגרים איתם בבית דיווחו על עלייה במספר השעות שבהן הילדים מבלים מול מסכים.
 • 47% דיווחו כי הם חשים דכדוך, דיכאון או חוסר תקווה יותר מן הרגיל. 51% מן המשיבים דיווחו כי הם חשים בדידות לעיתים קרובות או לפעמים, לעומת 19% המדווחים על כך בזמן שגרה[2]. כמו כן, שאלנו את המשיבים לו היו במשבר או במצוקה, אם יש אנשים שעל עזרתם הם יכולים לסמוך. 79% ציינו כי יש להם על מי לסמוך לעומת 96% שמציינים כך בזמן שגרה[3].
 • מקרב המשיבים שעישנו בחודש פברואר (לפני שניתנו הנחיות בנוגע למגפת הקורונה) (N=297), 36% ענו כי הם מעשנים יותר מן הרגיל.
 • מחצית מן המשיבים מעוניינים לקבל ייעוץ מקצועי בנוגע לרעיונות לפעילות גופנית במסגרת השהייה בבית ו-36% מעוניינים במתכונים לאפייה ולבישול של מזון בריא. 79% מעוניינים לקבל את הייעוץ באמצעות אתר אינטרנט.
 • רק 19% מן השכירים והעצמאים ציינו כי לא חל שינוי בתנאי העבודה שלהם, בהיקפה ובמהותה. אשר לשינויים, 25% עברו לעבוד מן הבית, 19% עובדים פחות שעות ו-35% הפסיקו לעבוד. מבין השכירים שבהם, 73% הוצאו לחופשה ללא תשלום.
 • 73% מן המשיבים ציינו כי לדעתם מצבם הכלכלי צפוי להחמיר (במעט או מאוד) בעקבות מגפת הקורונה.

סיכום ודיון

מן הממצאים אפשר ללמוד כי בעקבות סגירת מוסדות החינוך, צמצום התעסוקה וחובת השהות הממושכת בבית חלים שינויים בהרגלי חיים של מבוגרים וילדים כאחד. העלייה בצריכת המזון, ובצריכת חטיפים וממתקים בפרט, והירידה בתדירות ובמשך של הפעילות הגופנית עלולות להשפיע לרעה על מצב הבריאות, במיוחד אם ההגבלות על יציאה מן הבית יימשכו לאורך זמן. כמו כן, העלייה בדיווח על תחושת בדידות ועל התחושה שאין על מי לסמוך, לעומת דיווחים בימי שגרה, מצביעה על פגיעה במצב הרגשי. עם זאת, העלייה בתדירות הארוחות המשפחתיות (50%), הפחתת או הפסקת העישון (כ-20%) וההתעניינות של הציבור בייעוץ מקצועי במגוון נושאים וערוצים מלמדות שזמן השהייה בבית הוא גם הזדמנות לפיתוח של הרגלים תומכי בריאות ולפיתוח שירותים למזעור השפעותיה השליליות. כך למשל, אפשר לנסח ולהפיץ המלצות לפעילות גופנית בבית ולפתח ערוצים למתן ייעוץ אישי ופרטני מרחוק, לפרט ולמשפחה, בנושאים של הרגלי בריאות.

[1] הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש – מעודכן ליום 17.3.20 – עדכון 11.

[2] למ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). (2019). הסקר החברתי 2017 נושא שנתי: בריאות ואורח חיים. ירושלים: המחבר.

[3] שם.

 

לפרסומים נוספים בסדרת התנהגויות בריאות בעת התפרצות מגפת הקורונה לחצו כאן!

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!