אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה שלב ב': קבוצות ייחודיות באוכלוסייה וניתוחי המשך

רקע

אלימות במשפחה היא תופעה רחבת היקף הפוגעת בנשים, בגברים, בילדים ובזקנים. התעוררות מחאה ציבורית על רקע מקרי רצח נשים הובילה בעשור האחרון לעיסוק הולך וגובר בתופעת האלימות במשפחה ובהשפעותיה על החברה הישראלית.

בשנת 2020 ערך צוות תוצאות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מחקר בנושא אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה וגורמים מגבירי סיכון לתופעה[1]. ממצאי המחקר הוצגו בוועדת יו"רים של התוכנית הלאומית למאבק באלימות במשפחה. חברי הוועדה העלו בקשה להתייחסות ממוקדת בקבוצות אוכלוסייה ולבדיקה מעמיקה יותר של הגורמים מגבירי הסיכון כדי לסייע להם בהבנת התופעה בהקשרים ספציפיים הרלוונטיים לעבודת משרדי הממשלה.

מטרות המחקר

  1. ביצוע ניתוחי עומק לבחינת תופעת האלימות במשפחה בקרב קבוצות ייחודיות באוכלוסייה: ערבים, עולים, להטב"קים, אנשים עם מוגבלות.
  2. ביצוע ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים לבחינה מעמיקה של הקשרים בין סוגי אלימות במשפחה ובין הגורמים המגבירים את הסיכון לתופעה.

עיקרי הממצאים והמלצות

  • תדירות האלימות במשפחה, על סוגיה השונים, גבוהה יותר בקרב ערבים, להטב"קים ואנשים עם מוגבלות (ועוד יותר בקרב אנשים עם ריבוי מוגבלויות) מבקרב כלל האוכלוסייה. על כן יש לבחון את מידת ההתאמה והנגישות של המענים הקיימים לקבוצות אלו, ובמידת הצורך לפתח עבורן מענים מונגשים ומותאמים.
  • נמצא כי השתייכות לאוכלוסייה הערבית היא גורם מנבא לעלייה בתדירות האלימות במשפחה, על סוגיה השונים, ועל כן יש לתת את הדעת במיוחד על פיתוח מענים לאוכלוסייה זו ועל הנגשתם.
  • בקרב הקבוצות שנבדקו נמצא קשר בין חוסר שביעות רצון מן היחסים המשפחתיים והחברתיים, מן החיים ומן המצב הכלכלי של משק הבית ובין היפגעות מאלימות במשפחה, על סוגיה השונים (למעט אלימות מינית). ממצאים אלו חשובים בכל הקשור ליישוג בקרב קבוצות אלו ומיקוד ההתערבות.
  • נמצא כי העדר פרטיות הוא גורם סיכון המנבא את כלל סוגי האלימות במשפחה. יש לשים לב לגורם זה בעבודה עם קבוצות באוכלוסייה שנמצאות בסיכון לאלימות במשפחה או שחוות אלימות כזו.

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!

 

[1] ארזי, ט. ורזניקובסקי-קוראס, א. (2020). אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה. מ-21-189. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.