הנחיות למערכת השמה חוץ-ביתית בעידן הקורונה – סקירת המדיניות בארה"ב ובבריטניה

ב-11 במארס 2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על המחלה שנגרמת על ידי נגיף קורונה כעל מגפה עולמית (פנדמי). ההערכות מדברות על כך ששיעור ניכר מכלל אוכלוסיית העולם יידבקו בנגיף. מדינות שונות ברחבי העולם הכריזו על מצב חירום והודיעו על מגוון הגבלות והנחיות שמטרתן ליישם את עיקרון הריחוק החברתי אשר מיועד להאט את התפשטות התחלואה. השלכות משמעותיות של מגפת קורונה (19 – COVID) אינן פוסחות על מערכות ההשמה החוץ-ביתית אשר נדרשות להתמודד עם מורכבות הטיפול בילדים, שגם בשגרה סביבתם המשפחתית והקהילתית אינה מסוגלת לספק כראוי את שלל צורכיהם, לשקמם ולדאוג לפוטנציאל הצמיחה שלהם.

בישראל, בשנת 2016 , היו 7,168 ילדים בסיכון בפנימיות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן, משרד הרווחה). המספר הזה מהווה 72% מכלל הילדים בהשמה חוץ-ביתית, 28% נוספים משולבים במשפחות אומנה. לעומת זאת, במדינות מפותחות אחרות היחס בין השמה חוץ-ביתית בפנימיות ובין
השמה באומנה הוא הפוך או ביחס שווה לפחות. בישראל, באומנה משולבים ילדים בכל הגילים החל מלידה ועד גיל 18 , ובפנימיות משולבים ילדים בגילים 18-7, למעט מקרים מיוחדים.

מסמך זה סוקר את ההנחיות שפורסמו במשרדי הרווחה בבריטניה ובארה"ב ובעמותות לא ממשלתיות המטפלות בילדים בהשמה חוץ-ביתית במדינות שונות בארה"ב. לסקירה נבחרו מדינות שבהן הצלחנו לאתר מידע משמעותי בנושא. הסקירה בוצעה מתוך מקורות גלויים (פרסומים רשמיים ומידע מאתרי אינטרנט).
עיקרי הממצאים מפורטים להלן ופירוט ההנחיות וההמלצות מופיע בהמשך המסמך.

עיקרי הממצאים

  • בישראל, בשונה ממדינות מערביות אחרות, השמה חוץ-ביתית של ילדים בסיכון בפנימיות שכיחה יותר מהשמה חוץ-ביתית באומנה.
  • מערכות ההשמה החוץ-ביתית בארה"ב ובבריטניה לא היו מוכנות למצב של פנדמיה ולא היו הנחיות מוקדמות בנושא.
  • מדיניות הרווחה בארה"ב ובבריטניה בהקשר של הפנדמיה הנוכחית מיישרת קו עם הנחיות משרדי בריאות.
  • מדיניות הרווחה במדינות אלו, אשר הופצה לאור משבר הקורונה, מתייחסת ברובה לאופן תפקודם של העובדים הסוציאליים בעת המשבר, לאוכלוסיית המשפחות ולילדים בהשמה חוץ-ביתית בדגש על ילדי אומנה.
  • יש מענה חלקי לפערים ו/או לקושי ביישום מדיניות הרווחה.
  • הדגש המושם במדיניות הרווחה בארה"ב ובבריטניה בהקשר של ילדים הנמצאים באומנה הוא על המשך שגרת עבודה של העובדים הסוציאליים תוך דאגה לשלומם וביטחונם של הילדים ומשפחות האומנה, זאת מתוך תפיסה כי שיחות וידאו אינן מהוות תחליף לביקורים חודשיים בבתי משפחות אומנה שעל העובדים הסוציאליים להמשיך ולערוך.
  • הדגש המושם במדיניות הרווחה בארה"ב ובבריטניה בהקשר של ילדים הנמצאים בפנימיות הוא כי יש לשמור על היחס הנדרש בין מספר אנשי הצוות ובין מספר הילדים, זאת באמצעות תגבור הצוותים תוך היעזרות ברשויות מקומיות ובאנשי חינוך ממוסדות חינוך רגילים או באמצעות אנשי צוות
    ממוסדות חינוך מיוחד שסגורים נוכח המצב.

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא נגיף הקורונה לחצו כאן!