השפעות מלחמת "חרבות ברזל" על ילדים ובני נוער בישראל

רקע

אירוע הטרור הרצחני וחסר התקדים שחוותה מדינת ישראל בשבעה באוקטובר 2023, הביא להכרזה של מדינת ישראל על מלחמת "חרבות ברזל" נגד ארגון החמאס ושותפיו. למלחמה השפעות שליליות נרחבות ועמוקות על כלל אזרחי מדינת ישראל, אולם ילדים ובני נוער הם אוכלוסייה פגיעה במיוחד מבחינת התפתחותם על שלביה והשונים ומבחינת התלות שלהם באחרים.

מטרות

סקירה זו נכתבה כדי לספק במהירות לכל בעל עניין תמונת מצב עדכנית בנוגע למצב הילדים ובני הנוער בעת המלחמה ולסיכונים הנשקפים להם במכלול תחומי החיים. לצד ההתייחסות לילדים אשר נחשפו ישירות למלחמה או פונו מבתיהם, המוקד במסמך זה הוא בהשפעות על כלל הילדים ובני הנוער במדינת ישראל בכל מעגלי הקִרבה.

שיטה

מקורות המידע ששימשו לכתיבת הסקירה הם: מסמכי מדיניות, דפי מידע וסיכומי פגישות של פורומים ממשלתיים וארגונים המספקים מענים למשפחות ולילדים; ספרות מחקרית על מלחמות קודמות בארץ ובעולם ועל אופני ההשפעה על ילדים; אטיולוגיה של גורמי הסיכון המוכרים בספרות המחקרית כמגבירים את הסיכון בקרב ילדים ובני נוער.

ממצאים

עיקרי השפעות המלחמה על כלל הילדים ובני הנוער בחלוקה לשבעת תחומי החיים:

  1. קיום פיזי, בריאות ואפשרות להתפתחות: איום ביטחוני וסכנה להישרדותם של ילדים ולשלומם הפיזי. קושי בסיפוק צרכים פיזיים יום-יומיים של ילדים ובהם השגחה, מזון, טיפולים רפואיים ואחרים
  2. רווחה ובריאות רגשית: אובדן ושכול; מצוקה רגשית לנוכח החשיפה לתכנים של מלחמה ולזוועות מתקפת הטרור, חרדה, דיכאון ו- PTSD
  3. השתייכות למשפחה: קושי לספק מענה לצרכים הרגשיים והחברתיים של הילד; חשש להתעללות והזנחה במשפחה
  4. הגנה מפני אחרים: פגיעה פיזית, מינית או רגשית מחוץ למשפחה; עלייה בעבירות סייבר נגד ילדים; היעדר מוגנות במתקני הפינוי
  5. למידה ורכישת מיומנויות: היעדר מסגרת חינוך; קשיים בלמידה מרחוק והגדלת פערים ואי-שוויון בין ילדים
  6. השתייכות והשתלבות חברתית: הסתגרות של ילדים או קושי לשמור על קשרים חברתיים; ניתוק ילדים מפונים מסביבתם החברתית וקושי להשתלב במסגרות החדשות; אובדן חברים וניתוק ממושך מהם
  7. הגנה מפני התנהגויות סיכון: צמצום או היעדר גורמי פיקוח במשפחה ובקהילה; חוסר במענים לבני הנוער במרכזי המפונים ועלייה בהתנהגויות סיכון – שוטטות, שימוש בסמים ובאלכוהול, עישון, התנהגות מינית מסתכנת

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.