ראש צוות וחוקרת מומחית בכירה (חטיבת האיכות)

איכות בשירותים חברתיים

מאמרים מכתבי עת

בן-יהודה, י. וארזי, ט. (2009). התעללות בילדים והזנחתם – תפקידי הרופא. הרפואה,  148(8), 505-502.

סבו-לאל, ר. וארזי, ט. (2003). קידום שיתוף הפעולה והתיאום בין שירותים בתחום הגנת הילד. נקודת מפגש, 1(3),  48-43.