תכנית הטיפול הקבוצתי הייעודי בקרב עברייני מין: סיכום ממצאי המדידה בפיילוט "מיזם תוצאות"

הצעה לציטוט בעברית:
פיליפוב, מ., טופילסקי, ט. וארזי, ט. (2017). תכנית הטיפול הקבוצתי הייעודי בקרב עברייני מין: סיכום ממצאי המדידה בפיילוט "מיזם תוצאות". דמ-17-760. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Philippov, M., Topilsky, T., & Arazi, T. (2017). Group Therapy for Sex Offenders: Summary of Measurement Findings in the Outcome Initiative Pilot. RR-760-17. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)