360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: התמודדות בעת משבר – מדריך חשיבה תוצאתית לתכנון, מדידה ושימוש במידע

בבוקר יום שבת 7 באוקטובר 2023 פתח ארגון החמאס במתקפת פתע על יישובי עוטף עזה. במתקפה רצחו מחבלים מארגון הטרור ושותפיהם 1,200 ישראלים וזרים וחטפו כ-240 בני אדם. אירוע נורא זה פתח את מלחמת "חרבות ברזל". בעת כתיבתו של מדריך זה אין צפי ברור לסיומה של המלחמה, אך כבר עתה ברור שזהו אירוע חירום משברי רב-עוצמה ובעל השפעות שליליות נרחבות ועמוקות בטווח הקצר, הבינוני והארוך, אשר ילכו ויתעצמו ככל שיימשך המצב. אזרחי עוטף עזה שחוו את התופת פונו מבתיהם והקהילות איבדו חברים. אזרחים בגבול הצפון פונו גם הם למגורים זמניים ויישובים רבים בכל שטחה של מדינת ישראל נתונים למתקפות טילים מתמשכות. זהו אירוע חסר תקדים בהיסטוריה של המדינה ואתגר בלתי רגיל בטבעו ובהיקפו.

את השפעות המלחמה על הצרכים של ילדים ובני נוער אפשר לחלק לשני סוגים:

  1. השפעות ישירות: פציעה ופגיעה פיזית, מינית או נפשית; איום מיידי וממשי להישרדות ולביטחון; אובדן בני משפחה; פינוי יישובים וחיים בתנאי פליטות; התפרקות של קהילות; היעדרות פיזית או רגשית של ההורים; קושי בסיפוק הצרכים לילדים ובני נוער; מתח ומצוקה רגשית.
  2. השפעות עקיפות: האטה כלכלית של המשק; צמצום/השבתה של מסגרות חינוך, חברה ופנאי; ועוד.

ישנה שונות במידת ההשפעה הישירה והעקיפה של מצב המשבר הנוכחי על יישובים שונים בישראל, בין בשל קרבתם למעגלי הפגיעה ובין בשל תנאי הפתיחה שלהם טרם המלחמה. לכן, ודווקא במציאות זו של חוסר ודאות, יש מקום וחשיבות רבה לשימוש בחשיבה תוצאתית הכוללת תכנון סדור, ניטור ומדידה ושימוש מושכל במידע המצטבר כדי לשפר ולטייב את תהליכי קביעת המדיניות.

מדריך זה הוא פרי יוזמה משותפת של צוות תוצאות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ושל 360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון. המדריך נועד לסייע ליישובים להתארגן מחדש בעת המשבר ולאחריו, בהתבסס על עקרונות החשיבה התוצאתית שעומדת בבסיס 360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון ותוך התאמתם לזמני משבר וחירום. בסוף המדריך תמצאו ארבעה נספחים שיסייעו לכם ביישומו: נספח א – מחוון צרכים קריטיים: ילדים ובני נוער – לשימוש בשעת משבר וחירום; נספח ב – תקציר שלבי העבודה; נספח ג – שלבי העבודה ברמת הארגון; נספח ד – רשימת תוצאות ביניים ודוגמאות לדרכי פעולה.

 

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.