"החשיבה התוצאתית" ברמת הארגון

בימים אלה מתקיימים מהלכים רחבי היקף שבמוֹקדם החתירה להשגרת ה"חשיבה התוצאתית" בכלל מערך שירותי הרווחה. נדבך משמעותי הוא החלת עקרונות ה"חשיבה התוצאתית" גם על תהליכים ארגוניים וההבטחה כי הם מתוכננים, מנומקים ומוערכים. זאת על בסיס התפיסה כי מהלכים ארגוניים המתקיימים ברוח ה"חשיבה התוצאתית" יביאו לשיפור איכות המענים שמציעות יחידות המשרד ויקדמו את השגת התוצאות בעבור הלקוחות.

מסמך זה נכתב במסגרת "מיזם התוצאות" והוא נועד לסייע בקידום השגרת ה"חשיבה התוצאתית" במשרד הרווחה ככלי ליצירת שינוי ארגוני.

המסמך נכתב בשותפות עם האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
שר, נ. וארזי, ט. (2016). "החשיבה התוצאתית" ברמת הארגון.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.