מסגרות רשות חסות הנוער: סיכום ממצאי מדידת T-0

רקע

רשות חסות הנוער (להלן: הרשות) היא שירות במִנהל של"מ (שיקום, ליווי מניעה) במשרד הרווחה והביטחון החברתי, האחראי לטיפול חוץ-ביתי סמכותי-כופה כאסטרטגיית התערבות עם מתבגרים הנתונים במצב של סיכון מוגבר, סכנה ועבריינות. הרשות מטפלת בנערים ונערות החל מגיל 12 ועד לגיל 19-18 (ולעיתים אף בבוגרים יותר) אשר מצויים בקצה הרצף וניסיונות הטיפול הקודמים בהם לא צלחו. בשנת 2019 טופלו במסגרות הרשות 1,478 קטינים וצעירים. כמו כן מדי שנה מטופלים כ-1,200 בני נוער ב"קורות גג" (הוסטלים המספקים מענה לבני נוער שנפלטו מביתם לרחוב ונמצאים במצבי סיכון ומצוקה), וגם הן נכללו במהלך המתואר בדוח זה.

מטרות

אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה (מתו"ה) במשרד הרווחה והביטחון החברתי ורשות חסות הנוער פנו לצוות תוצאות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבנות עבור הרשות מערכת ממוחשבת לתכנון ההתערבות ולמדידת תוצאות שוטפת על בסיס עקרונות החשיבה התוצאתית. דוח זה עוסק בשלב הראשון של המהלך – הערכת המצב: מיפוי המאפיינים, הצרכים והכוחות של החניכים השוהים במסגרות הרשות, ובוחן את התאמת השאלון שפותח לשימוש שוטף.

שיטה

צוות עבודה בין-מקצועי ורב-מדרגי פיתח שאלון המיועד למילוי על ידי העובדים הסוציאליים במסגרות הרשות לצורך "הערכת מצב". השאלון כמותי בעיקרו וכולל שאלות סגורות וכן שאלות פתוחות להסבר והרחבה: מאפייני החניך/ה, התערבויות קודמות שנעשו עימו/ה, צורכי החניך/ה בחלוקה לשבעה תחומי חיים וכוחות החניך/ה.

פיילוט למילוי השאלון בוצע בין ינואר למארס 2022. השאלון הופץ לכל העובדים הסוציאליים בכל מסגרות הרשות (105 עובדים סוציאליים ב-55 מסגרות). את השאלון מילאו 71 עובדים סוציאליים מ-25 מסגרות, על אודות 171 חניכים (שיעור היענות של 54.9%).

ממצאים

מרבית החניכים במסגרות הרשות הם נערים יהודים חילונים בני 18-16. רובם חוו בעבר פגיעות והזנחה ממשפחתם. כשליש מן החניכים סובלים מפוסט-טראומה מורכבת, ושיעור דומה מאובחן בהפרעת קשב וריכוז או לקויות למידה.

הצרכים (קשיים ודאגות) של החניכים במסגרות הוערכו לפי שבעה תחומי חיים, והתחום שבו נמצאו צרכים בשיעורים הגבוהים ביותר הוא התחום הרגשי. כמו כן בתחום המשפחה ובתחום ההיפגעות מחוץ למשפחה נמצאו שיעורים גבוהים של פגיעות והזנחה של החניכים אך גם שיעורי חוסר ודאות גבוהים של העובדים בנוגע לקיומן של פגיעות.

העובדים איתרו כוחות בשיעורים גבוהים בקרב כלל החניכים, ולא נמצאו חניכים שלא אותרו אצלם כוחות כלל או שאותרו אצלם כוחות במידה מועטה בלבד.

המלצות

  • העבודה עם החניכים במסגרות
  • יש להתאים את המענים לצורכיהם של החניכים אשר מאובחנים עם פוסט טראומה, הפרעת קשב וריכוז ולקות למידה, ולצורכיהם של חניכים יוצאים בשאלה ושל בנים ובנות לעולים
  • על אסטרטגיות ההתערבות לכלול התערבות מודעת טראומה ושיתוף המשפחה בתהליך הטיפול
  • תהליך ההטמעה של המערכת והשימושים בה
  • על תהליך הטמעת השפה התוצאתית להיות מלווה בהטמעה של התפיסה המקצועית שעומדת בבסיס המערכת ובהקניית השפה, ההגדרות והמונחים הרלוונטיים, כבסיס להתאמת המערכת הממוחשבת לרוח ערכים אלה
  • יש לשים דגש במהלך סבלני ומכבד שכן טבעי שהעובדים בשטח יתקשו לשנות הרגלים ודפוסי עבודה
  • לפני תחילת העבודה במערכת, מומלץ לערוך הכשרות והדרכות מקיפות שיעסקו בנושאים טכניים ותוכניים

 

הצעה לציטוט בעברית:
שפירא, ה., בכר, י. וארזי,ט. (2023). מסגרות רשות חסות הנוער: סיכום ממצאי מדידת T-0. דמ-23-948. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Shapira, H., Bachar, H., & Arazi, T. (2023). Youth Protection Authority Residential Care Facilities: Summary of T-0 Measurement. RR-948-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)