המדריך האינטגרטיבי לחשיבה תוצאתית

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: משרד הרווחה) פועל להשגרה של "חשיבה תוצאתית" בכלל יחידות המשרד ובכל רמות העבודה, ממטה המשרד ועד לעובדי השדה.

במסגרת מאמצים אלו, אנו, האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד, והצוות לחשיבה תוצאתית בחטיבה לאיכות בשירותים חברתיים במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, שותפים:
■ בפיתוח של התורה והפרקטיקה של החשיבה התוצאתית בשדה החברתי
■ בגיבוש תשתיות ידע, מידע, כלים וטכנולוגיה שיקדמו את ההטמעה ויתמכו בה
■ בליווי ארגונים וגופים בתהליכי פיתוח והשגרה של חשיבה תוצאתית

מטרת מדריך זה היא לאגם ולהנגיש את הידע והתובנות שהצטברו מעיסוק של כעשר שנים בחשיבה התוצאתית ובתהליכי הטמעתה במשרד הרווחה. ידע זה הצטבר ברובו במסגרת "מיזם התוצאות" — מהלך אסטרטגי שהוביל אגף מחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה בשותפות עם מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בשנים 2018-2007.

המיזם כלל שלושה שלבים מובחנים מבחינה מעשית ורעיונית:
שלב א'. התנסות ולמידה (2009-2007): התחלנו במהלך חלוצי שנועד לאפשר ליחידות במטה המשרד לעבור משפה של "משאבים" ו"פעילויות", שהייתה שגורה במשרד, לשפה של "תוצאות". ליווינו את כלל היחידות במטה המשרד שהתנסו בתהליכי מדידה. מטרת ההתנסות הייתה ללמוד על הצרכים המערכתיים להטמעת מדידת תוצאות שוטפת בשירותי הרווחה.

שלב ב'. פיתוח, מיסוד והטמעה (2014-2009): חידדנו את העקרונות המנחים וגיבשנו תוכנית ליישום שלב ב' של המיזם. יחידות המשרד הונחו לבחור תוכניות מרכזיות, להתמקד ראשית בתכנון או בחשיפה של תאוריית השינוי שלהן באמצעות המודל הלוגי ורק לאחר מכן למדוד את תוצאותיהן. בשלב זה הרחבנו את הפעילות גם למחלקות לשירותים חברתיים במחוז תל אביב והמרכז. כמו כן, תגברנו את מערך ההכשרה והתמיכה והחלו ניסיונות לקדם פיתוח של תשתיות תומכות של ידע וכלים, הכשרה וטכנולוגיה.

שלב ג'. הרחבה ויצירה של תשתיות (2018-2014): שלב זה הביא עימו שינוי תפיסתי שעיקרו העברת הדגש ממדידה של "תוכניות מדף" מובנות ולמידה עליהן אל עבר תכנון, מדידה ולמידה על אוכלוסיות היעד שיחידות המשרד מטפלות בהן. במקביל נעשה פיתוח של החשיבה התוצאתית בהקשר הארגוני — המעבר לאוכלוסיות יעד חידד את ההבנה כי השגת תוצאות טובות יותר עבור לקוחות, מחייבת הפניית המבט פנימה, לעבר יחידות המשרד עצמן, עובדיהן ושותפיהן. כל אלה נעשו תוך מתן דגש על מהלכים של תיאום וסינרגיה לחיזוק הקשר שבין המיזם ובין תהליכים אחרים במשרד המכוונים אף הם לשיפור באיכות השירותים.

בתום פרק ה"מיזם", החלה פעילות להשגרת החשיבה התוצאתית בעבודה השוטפת של יחידות המשרד. תהליך זה כלל פיתוח כלים ומנגנונים שהיוו את התשתית הארגונית לעבודה המבוססת על החשיבה התוצאתית. מדריך זה הוא אחד מכלים אלה.

מה כולל המדריך?
מסמך זה נועד להיות מדריך נגיש וידידותי המציע שיטה לקידום התכנון של התערבות מכוונת תוצאות, להטמעת תהליכי מדידה שוטפת של תוצאות ולשימוש מיטבי במידע שהצטבר לצורך למידה, הפקת לקחים ויישום תהליכי שיפור מתמיד. הוא כולל הצגה של הרקע לתהליך הפיתוח של החשיבה התוצאתית ורכיביה, המשגה של השפה והמונחים המרכזיים, פירוט השלבים בתהליך מדידה שוטפת של תוצאות ותיאור הסוגיות המרכזיות בכל שלב.

המדריך מחולק לארבעה שערים. בכל שער תוצג זירה אחת מבין ארבע זירות הפעילות שבהן מיושמת חשיבה תוצאתית: ניהול המקרה (פרט/משפחה); תוכניות מובנות; מדיניות התערבות עבור אוכלוסיית יעד; הרובד הארגוני-מערכתי. בכל זירה יובאו הדגשים המרכזיים ביישום החשיבה התוצאתית, בחלוקה לשלושה רכיבים: תכנון ההתערבות; ניטור, מדידת תוצאות והערכת ההתערבות; למידה, שימוש במידע ועדכון.

המדריך כולל הסבר על כל רכיב, דוגמאות, שאלות מנחות וכלֵי עזר. מקורות מידע נוספים העוסקים בתכנים המובאים במדריך, לאלה המבקשים להרחיב את הידע ואת ההבנה, יוצגו קישורים (לינקים) בגוף הטקסט.

למי מיועד המדריך?
המדריך נועד לסייע לכם — מי שמבקשים לשלב את החשיבה התוצאתית בעבודתם השוטפת, מי שחותרים להוביל תהליכי השגרה של חשיבה תוצאתית או מי שמסייעים ומייעצים בכך — להבין לעומק את התפיסה הרעיונית, את העקרונות המנחים ואת דרכי הפעולה המיטביות.
■ מנהלים שרוצים להטמיע חשיבה תוצאתית בארגון שלהם או ביחידתם
■ עובדים ומנהלים במגזר החברתי שרוצים להכיר את תורת החשיבה התוצאתית ולפעול לאורה
■ יועצים ושותפים אחרים לתהליך

מדריך זה הוא חלק ממכלול כלים ועזרים שמציעים האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והיחידה לחשיבה תוצאתית בחטיבה לאיכות בשירותים חברתיים במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. אלה כוללים אתר מקוון, מגוון חומרים כתובים, קורסים, הרצאות מוזמנות, ליווי תהליכי פיתוח ויישום, ייעוץ בפיתוח מערכות לניהול מידע, ייעוץ מתודולוגי ועוד.

מדריך זה נכתב על סמך ידע וניסיון רב שצברנו במשך שנים של עבודה משותפת ובשיח מתמיד עם מנהלים ועובדים בשירותי הרווחה. אך מבחינתו, אנו עדיין נמצאים
בעיצומו של תהליך למידה מתמיד. מכל תוכנית ופרויקט שבו אנו שותפים, אנו משתדלים ללמוד ולשפר את דרכי העבודה שלנו, לדייק ולהתייעל.

נשמח לשמוע תובנות על המדריך; על הניסיון בתכנון התערבויות מכוונות תוצאות, בהטמעת תהליכי מדידה ובדרכים לשימוש יעיל במידע שהצטבר. כל הערה והארה יתקבלו בברכה. כמו כן, לקבלת סיוע וליווי בתהליכי הטמעת חשיבה תוצאתית אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו:
אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד הרווחה בדוא"ל [email protected]
צוות חשיבה תוצאתית במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בדוא"ל [email protected]