תוכנית 'מרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה': ממצאי הפיילוט למדידת התוכנית

רקע

התוכנית 'מרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה' (להלן: התוכנית) היא אחת מן התוכניות הפועלות במסגרת התוכנית הלאומית למאבק באלימות במשפחה (להלן: התוכנית הלאומית), והיא פועלת ב-165 רשויות בפריסה ארצית. משך ההתערבות בתוכנית הוא כשנה. במרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה ניתן טיפול פרטני ו/או קבוצתי על ידי עובדים סוציאליים מומחים, לנשים, גברים וילדים – נפגעים/ות ופוגעים/ות. את המרכזים מפעילות המחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, לעיתים בשיתוף עמותות וארגונים. מטרות התוכנית הן: (1) לבצע אבחון והערכת מסוכנות ולבנות תוכנית הגנה לנפגעות/ים; (2) לתת ייעוץ ראשוני והתערבות בשעת חירום; (3) לתת סיוע נפשי ותמיכה, באופן פרטני, קבוצתי, משפחתי או זוגי; (4) לספק התערבות קהילתית בתחום המניעה וההסברה; (5) לספק הדרכה וייעוץ לאנשי מקצוע העוסקים בתחום. אל המרכזים אפשר לפנות עצמאית, או באמצעות הפניה של המחלקות לשירותים חברתיים, שירות המבחן למבוגרים, המשטרה, מערכות הבריאות (קופות חולים, בתי חולים וטיפות חלב) וגורמי טיפול נוספים.

מטרות

צוות תוצאות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש:

 • לסייע למטה התוכנית הלאומית לפתח כלים שיאפשרו: (1) מעקב שוטף אחר מאפיינים, צרכים, התערבויות קודמות וכוחות של מקבלי השירות בתוכנית; (2) ניטור תפוקות התוכנית והשגת מטרותיה; (3) איסוף מידע ראשוני על מקבלי השירות בתוכנית. כלים אלו ישמשו בסיס לבניית מערכת ממוחשבת לתכנון התערבות, תיעוד מהלך הטיפול ומדידת תוצאות של תוכניות ארוכות טווח אחרות אשר פועלות במסגרת התוכנית הלאומית. כמו כן הכלים ישמשו את עובדי המטה לצורך גיבוש מדיניות ותורת עבודה.
 • לערוך פיילוט מדידה שייבחן את המידה שבה הכלים שפותחו אכן משרתים את מטרתם, טרם הפיכתם לכלֵי מדידה שוטפת.

 שיטה

 1. פותחו שני כלים:
 • שאלון הערכת מצב מקוון לעובדים במרכזים, הכולל שאלות על מאפייני מקבלי השירות וצורכיהם, הכוחות שעומדים לרשותם והתערבויות קודמות שנעשו לשם טיפול בבעיית האלימות.
 • שאלון מקוון למילוי עצמי למקבלי השירות במרכזים, המתחקה אחר אותם רכיבים מנקודת המבט של מקבלי השירות.

2. בוצע פיילוט מדידה בחודש יוני 2021. בפיילוט נכללו פוגעים/ות ונפגעים/ות, מקבלי שירות במרכזים.

 • השאלון המקוון לעובדים הועבר ל-165 מרכזים (לשאלון השיבו עובדים מ-106 מרכזים על אודות 524 מקבלי שירות).
 • השאלון המקוון למילוי עצמי למקבלי שירות התקבל מ-201 מקבלי שירות שנבחרו על ידי העובדים.

3. נערכה קבוצת מיקוד עם עשרה עובדים שהשתתפו בפיילוט, כדי ללמוד על מידת התאמת הכלי למדידה השוטפת, על הדרך שבה התקבלו הכלים בקרב העובדים ומקבלי השירות, על החסמים למילוי בקרב מקבלי השירות ועוד.

 ממצאים

ממצאי הערכת המצב בתחילת הטיפול (t0)

במדידה מופו המאפיינים והצרכים של מקבלי השירות בתוכנית: מרביתם נשים יהודיות עם ילדים, הנמצאות בסכנה ברמה כלשהי. הפגיעות המרכזיות שבעטיין הגיעו מקבלי השירות למרכזים (הן פוגעים הן נפגעים) הן פגיעה מילולית, רגשית או נפשית, ושימוש בילדים כאמצעי שליטה. כמו כן מקבלי השירות חוו קשיים נוספים, אשר עשויים להשפיע על רמת האלימות במשפחה, ובהם קשיים ביחסים בתוך המשפחה, מצוקה כלכלית, קשיי תעסוקה ובעיות בתנאי המגורים. כשליש ממקבלי השירות פנו בעבר לסיוע של גורמים שונים לטיפול בבעיית האלימות במשפחה (המחלקה לשירותים חברתיים, המשטרה, מסגרות רפואיות ועוד).

ממצאי פיילוט השימוש בכלי

בבדיקת התאמת הכלים  לשימוש שוטף כחלק ממערכת ממוחשבת לתכנון התערבות, תיעוד מהלך הטיפול ומדידת תוצאות, העובדים הביעו עמדות מעורבות. הם ציינו את היתרונות של השימוש בהם, ובהם הפקת מידע בעל ערך, היכולת לראות את התוצאות של ההתערבות וכן האפשרות להעריך את מצבו של מקבל השירות בתחילת הטיפול, באמצע הטיפול ובתום הטיפול, ולהשוות ביניהם. מנגד, העובדים הביעו דאגה בנוגע להעדר זמן ופניות לשימוש יום-יומי במערכת בשל עומס רב אשר מוטל עליהם ובשל העדר רצון לכמת את תהליך הטיפול של כל מקבל שירות.

כיווני פעולה

 1. המשך פיתוח הכלי לניטור היישום ומדידת תוצאות כדי שיתאים לעבודת השטח היום-יומית ולצורכי איסוף ידע ונתונים של המטה.
 2. בשלב הפיילוט השאלון לא הונגש למקבלי שירות שאינם יודעים קרוא וכתוב או שאין להם נגישות לשאלונים מקוונים. בהמשך המהלך ובעת אפיון של מערכת ממוחשבת לשימוש שוטף, יש לגבש דרכים חלופיות לאיסוף המידע ממקבלי שירות אלה.
 3. על אף הדאגה שהביעו העובדים מאורכו של השאלון, הם לא ציינו פריטים שלדעתם אפשר להוריד ממנו, ואף ציינו שיש שאלות אשר היו רוצים להוסיף לו. כמו כן בעת ניתוח הנתונים לא נמצאה חוקיות בפריטים בשאלון אשר לא מולאו, ועל כן אי אפשר להמליץ על הסרת שאלות מן הכלי. לצד זאת, יש לשקול הוספת רכיבים שהעובדים ציינו כחסרים.
 4. בעת פיתוח המערכת הממוחשבת לשימוש שוטף, מומלץ לערוך הכשרה מקיפה לשימוש בה (הזנת נתונים, שאילתות וייצוא דוחות) לפני תחילת העבודה עימה. בד בבד עם הדרכה על אופן השימוש במערכת, חשוב "להכשיר את הלבבות" לתיעוד במערכת ולהבנת היתרונות והתועלות בשימוש שוטף בה.