מדריך תכנון מכוון תוצאות למערך שירותים מיטבי לילדים ולנוער בסיכון ברשויות המקומיות

3600 – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון (להלן: 3600) היא תוכנית בין-משרדית המשותפת לחמישה משרדי ממשלה בהובלת משרד הרווחה והביטחון החברתי ובשיתוף עם משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה והמשרד לביטחון לאומי. כמו כן שותפים לתוכנית מרכז השלטון המקומי, ג'וינט-אשלים ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

מטרת התוכנית היא לאתר ילדים ובני נוער הנתונים במצבי סיכון, להפחית את תדירות מצבי הסיכון ומורכבותם ואף למנוע אותם. זאת, באמצעות הגברת העבודה בהתאם לעקרונות התוכנית ברשויות המקומיות, במשרדי הממשלה ובקרב גורמים נוספים רלוונטיים, ובאמצעות שיפור מערך השירותים בקהילה המיועדים לילדים ובני נוער בסיכון ולמשפחותיהם.

מדריך זה נועד לסייע לאנשי המקצוע ברשויות המקומיות לדייק את תהליכי התכנון, המדידה והלמידה בראייה כלל יישובית רחבה וכחלק משגרת העבודה במסגרת התוכנית. המדריך מבוסס על תהליך תכנון באמצעות המודל הלוגי ועל עקרונות החשיבה התוצאתית, כך שהוא מבטא את הרצון להטמיע את עקרונות החשיבה התוצאתית כמסגרת מארגנת ב-3600.

למדריך שני חלקים: החלק הראשון עוסק בעקרונות העומדים בבסיסה של 3600 ובתאוריית השינוי שלה, ומתאר בקצרה את החשיבה התוצאתית שעליה מבוסס תהליך התכנון. החלק השני עוסק בתיאור תהליך התכנון במבט על ומפרט את שלבי תהליך התכנון.