ד"ר אנה רזניקובסקי-קוראס

Anna Resnikovski

חוקרת מומחית, צוות תוצאות (חטיבת איכות בשירותים חברתיים)

תוצאות

חוקרת מומחית בצוות תוצאות, חטיבת איכות בשירותים חברתיים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון המוביל בישראל למחקר חברתי יישומי.

אנה עובדת במכון משנת 2017. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: שירותים ומענים לילדים ונוער בסיכון, השמה חוץ-ביתית, מניעת אלימות ואלימות במשפחה בפרט, ותוכניות להכשרת בכירים במשרדי הממשלה ובשלטון המקומי. מלבד עיסוקה המרכזי בהערכת תוכניות מסוגים שונים ועבור אוכלוסיות מגוונות, אנה מתמחה גם בתחום הסביבה והקיימות והשפעותיהן על החברה בישראל. לצד זאת, לאנה ניסיון רב בהשגרת חשיבה תוצאתית ועקרונותיה בעבודה שוטפת במשרדי הממשלה ובהטמעה של כלים לתכנון התערבות ולמדידת תוצאותיה במערכות ממוחשבות.

לאנה תואר ראשון ביחסים בין-לאומיים ובתקשורת ועיתונאות מן האוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שני ודוקטורט במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל-אביב.

ניתן ליצור קשר עם אנה בדוא"ל [email protected]

צפו בריאיון שהעניקה אנה רזניקובסקי-קוראס לרשת 13 על הקשר בין צפיפות האוכלוסין הגוברת בישראל ובין תופעת האלימות במשפחה

צפו בהרצאה של אנה רזניקובסקי-קוראס בוובינר "מיכל סלה" על אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה

מאמרים מכתבי עת

Resnikovski-Kuras, A., & Gerasimenko, A. (2020). Identifying best-practice strategies for managing residential caregivers working with children at risk. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 11(4.2), 96-114. doi.org/10.18357/ijcyfs114.2202019990

Gerasimenko, A., &  Resnikovski-Kuras, A. (2019). Attitudes of residential care facility directors towards the need for professional accreditation and licensing of caregivers. Institutionalised Children Explorations and Beyond, 6(2), 174-184.

פרקים בספרים

רזניקובסקי־קוראס, א. וגרסימנקו, א. (2021). אסטרטגיות המסייעות למניעת שחיקה ותחלופה גבוהה של מדריכים בפנימיות לילדים ולנוער בסיכון. בתוך: ע. גרופר, א. שניידר ומ. גילת (עורכ'), חינוך חוץ־ביתי ופנימייתי (עמ' 259-239). אפשר – עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך ו-FICE – איגוד הפנימיות החינוכיות והטיפוליות בישראל, הסניף הישראלי של ארגון הפנימיות הבינלאומי.

שדה, א., גורן, ה., בן שמחון, מ., רזניקובסקי-קוראס, א., ארזי, ט. ובאייר-טופילסקי, ט. (2020). מבוגרים המעורבים בהליכים פליליים. סקירת השירותים החברתיים: סקירת העשור 2009-2018 . משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

השתתפות בכנסים

 "הקשר בין צפיפות אוכלוסין גבוהה לעוני ולהתנהגות אנטי-חברתית בחברה הישראלית". הוועידה השנתית ה-45 למדע ולסביבה (המרכז הבינתחומי, הרצליה). יולי 2017.

Residential Caregivers Working with Children at Risk: Best- Practice Strategies. Ono Academic College – Kiryat Ono: 34 Fice International World Congress. אוקטובר 2019.