אנה רזניקובסקי-קוראס

Anna Resnikovski

חוקרת עמיתה, צוות חשיבה תוצאתית (חטיבת איכות בשירותים חברתיים)

איכות בשירותים חברתיים

חוקרת עמיתה בצוות חשיבה תוצאתית, חטיבת איכות בשירותים חברתיים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

אנה עובדת במכון משנת 2017. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: שירותים ומענים לילדים ונוער בסיכון, השמה חוץ-ביתית, מניעת אלימות בכלל ואלימות במשפחה בפרט ותוכניות להכשרת בכירים במשרדי הממשלה ובשלטון המקומי. מלבד עיסוקה המרכזי בהערכת תוכניות מסוגים שונים ועבור אוכלוסיות מגוונות, אנה מתמחה גם בתחום של סביבה וקיימות ובהשפעותיהם על החברה בישראל.

לאנה תואר ראשון ביחסים בין-לאומיים ובתקשורת ועיתונאות מן האוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל-אביב. בימים אלו אנה היא דוקטורנטית בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, בהנחייתו של פרופ' אלון טל.

ניתן ליצור קשר עם אנה בדוא"ל: annare@jdc.org.il או בטלפון במשרד: 02-655-7475.

מאמרים מכתבי עת

Gerasimenko, A., &  Resnikovski-Kuras, A. (2019). Attitudes of residential care facility directors towards the need for professional accreditation and licensing of caregivers. Institutionalised Children Explorations and Beyond, 6(2), 174-184.

פרקים בספרים

שדה, א', גורן, ה', בן שמחון, מ', רזניקובסקי-קוראס, א', ארזי, ט' ובאייר-טופילסקי, ט' (2020). מבוגרים המעורבים בהליכים פליליים. סקירת השירותים החברתיים: סקירת העשור 2009-2018 . משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

השתתפות בכנסים

 "הקשר בין צפיפות אוכלוסין גבוהה לעוני ולהתנהגות אנטי-חברתית בחברה הישראלית". הוועידה השנתית ה-45 למדע ולסביבה (המרכז הבינתחומי, הרצליה). יולי 2017.

Residential Caregivers Working with Children at Risk: Best- Practice Strategies. Ono Academic College – Kiryat Ono: 34 Fice International World Congress. אוקטובר 2019.