מדריכי פנימיות לילדים בסיכון בישראל – תמונת מצב ואסטרטגיות להתמודדות עם אתגרי עבודתם

 

הצעה לציטוט בעברית:
אלנבוגן-פרנקוביץ', ש. נבות, מ. רזניקובסקי-קוראס, א. גרסימנקו, א. אייזיק, ע. בן רבי, ד. (2018). מדריכי פנימיות לילדים בסיכון בישראל – תמונת מצב ואסטרטגיות להתמודדות עם אתגרי עבודתם. דמ-18-775. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.