מענים להכנה לשירות צבאי עבור בני נוער יוצאי אתיופיה

הצעה לציטוט בעברית:
לוי, ד. רזניקובסקי-קוראס, א. וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. (2018). מענים להכנה לשירות צבאי עבור בני נוער יוצאי אתיופיה. דמ-18-769. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.