"הולכים יד ביד": תיעוד סיפורי הצלחה באגף הרווחה והשירותים החברתיים בבאר שבע

אחד האתגרים המרכזיים של ארגונים הוא שמירה על יכולת ההתחדשות ועל היערכות מתמדת למציאות ולתנאים המשתנים תדיר. עליהם לעשות זאת בדרך שתמשיך לשרת כראוי את קידום מטרותיהם. היחידה ללמידה מהצלחות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מסייעת לארגונים להתמודד עם אתגרים אלו: היא מפתחת ומטמיעה פרקטיקות לימוד חדשניות במטרה לסייע לארגונים להעניק לאוכלוסיית היעד שלהם שירות ראוי, מועיל ואיכותי. גישת הלמידה מהצלחות שואפת ליצור סביבה המעודדת למידה משותפת ומתמשכת בארגונים.

אחת המתודות אשר פותחו ביחידה היא "למידה מהצלחות העבר – המתודה הרטרוספקטיבית". המתודה מתמקדת בפיתוח יכולתם של ארגונים ללמוד מהצלחות העבר. למידה זו מאפשרת לזהות ידע סמוי אשר נצבר בארגונים, ובאמצעות רפלקציה לאתר פעולות ועקרונות פעולה אשר הובילו להצלחות ולהפוך את הידע הנצבר בתהליך הלמידה לידע הניתן ליישום גם בעתיד.

בשנת 2016 פנתה אתי כהן, מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר באר שבע, ליחידה ללמידה מהצלחות במכון ברוקדייל. היא ביקשה לסייע בתהליך איתור ותיעוד של סיפורי הצלחה בעבודתם של העובדים הסוציאליים באגף. "למידה מהצלחות העבר – המתודה הרטרוספקטיבית" שימשה כלי מתודולוגי בתהליך תיעוד הסיפורים.

במהלך שנת 2017 התבצע תהליך מובנה ושיטתי לאיתור, תשאול ותיעוד של הסיפורים. לאחר בחירת תשעה סיפורי ההצלחה יצאו סטודנטיות לעבודה סוציאלית שהוכשרו לכך לראיין את העובדים הסוציאליים ואת הלקוחות שסיפוריהם נבחרו לתיעוד.

בין סיפורי ההצלחה שתועדו בספר: הצלחה בעבודה עם משפחה במשבר בעקבות תהליך דמנטי מואץ של האם הקשישה; הצלחה  בהתמודדות של בת עם אגרנות כפייתית של אביה; הצלחה בשיקום של אם לשישה ילדים שנקלעה למשבר בתפקוד ההורי, במצבה התעסוקתי ובמצבה הכלכלי.

בכל אחד מן הסיפורים נוסחו עקרונות פעולה אשר תרמו להצלחה. עקרונות פעולה משותפים שעלו בכל סיפורי ההצלחה או ברובם הם בין היתר העקרונות האלה: אמונה ביכולתו של הלקוח להוביל את תהליך השיקום שלו ושל בני משפחתו; שילוב בין אמצעי טיפול וליווי פרטניים וקבוצתיים; פניוּת של עובד סוציאלי לליווי לקוח בזמן משבר בתמיכת כל מחלקת הרווחה; עריכת ביקור בית בבית הלקוח, לצורך התרשמות בלתי אמצעית; ביצוע עבודה מקיפה באשר למיצוי הזכויות של הלקוח.

בספר מובאות תובנות על הפרקטיקות שזכו להצלחה והביאו לידי שיפור משמעותי בקרב הלקוחות ובקרב בני משפחותיהם. התובנות ישמשו בסיס לימי למידה וימי עיון ויהיו משאב ללמידה הדדית ולפיתוח מקצועי של העובדים במחלקות לשירותים החברתיים, ושל בעלי תפקידים נוספים העובדים עם אוכלוסיות מגוונות בישראל.

"הולכים יד ביד": סיפורי לקוחות – ספר שני

הצעה לציטוט בעברית:
אייזיק, ע. ואלנבוגן-פרנקוביץ, ש. (2017). "הולכים יד ביד": סיפורי לקוחות תיעוד סיפורי הצלחה באגף הרווחה והשירותים החברתיים בבאר שבע. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Aizik, I., & Ellenbogen- frankovitz, S. (2017). Hand in Hand: Success Stories in Beer Sheva's Social Services. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)