עצים לא צומחים בחוברת: חילוץ ידע ועקרונות פעולה מהתוכנית "מרחבי למידה ירוקים"

הצעה לציטוט בעברית:
אייזיק, ע. ואלנבוגן-פרנקוביץ', ש.(2018). עצים לא צומחים בחוברת: חילוץ ידע ועקרונות פעולה מהתוכנית "מרחבי למידה ירוקים". פמ-18-79. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.