'תוצרת בית ' – תוכנית לחיזוק הקשר בין המשפחה, התלמיד ובית הספר

הצעה לציטוט בעברית:
אייזיק, ע. (2019). 'תוצרת בית ' – תוכנית לחיזוק הקשר בין המשפחה, התלמיד ובית הספר.
דמ-19-810. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.