"נעורים" לומדים מהצלחות – מרכזי בני נוער ביישובים דרוזיים

רקע

בשנים האחרונות נמצאת העדה הדרוזית בתהליך מהיר של מודרניזציה ושל שינוי המבנה המסורתי שלה. תוכנית "נעורים" יצאה לדרך בשנת 2006 מתוך רצון לסייע לבני הנוער הדרוזים להתמודד עם השינויים הרבים הנובעים מתהליך זה. התוכנית מתמקדת בבני הנוער ובצעירים ותופסת אותם כסוכני שינוי. היא מבקשת להשיג את מטרותיה באמצעות הפעלתם של מרכזי צעירים ביישובים הדרוזיים – מרכזי נעורים. המרכזים מופעלים באמצעות עמותת "מרכז מעשה" ובשותפות עם המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, המנהלת לפיתוח חברתי-כלכלי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים, ג'וינט ישראל, רשויות מקומיות ונציגי פילנתרופיה.

בשנת 2018/19 התקיים תהליך של למידה מהצלחות במרכזי נעורים. מטרתו העיקרית של התהליך הייתה לחלץ עקרונות פעולה מוצלחים הניתנים ליישום בכל מרכזי נעורים ובתוכניות דומות, ולגבש מסמך שישמש לצורכי למידה והטמעה של דרכי עבודה מיטביות במרכזי נעורים.

מתודולוגיה

העבודה על מסמך זה התבססה ברובה על המתודה "למידה מהצלחות העבר – המתודה הרטרוספקטיבית." המתודה מאפשרת לחלץ את הידע המקצועי הסמוי במערכת ולהפכו לגלוי ומנוסח בלשון "מכּוונת לפעולה." בדרך זו מצטבר אצל הלומדים רפרטואר של פעולות ועקרונות פעולה אשר מובילים להצלחה.

המידע נאסף בין החודשים מאי 2018 ועד מארס 2019 על ידי ראיונות, תצפיות וקבוצות מיקוד עם חניכים במרכזים. דרך פעולה זו אפשרה לאסוף מידע ממקורות שונים על כל מרכז, ולקבל כמה זוויות ראייה על העבודה הנעשית במרכזים.

מבנה המסמך

המסמך פותח ברקע כללי על התוכנית, ומתאר את חזון התוכנית, את המבנה הארגוני שלה, את קהלי היעד של מרכזי נעורים ואת אופן פעולתם של המרכזים. בהמשך, מופיע תיאור מפורט של המתודולגיה לאיסוף החומר שעליו התבססה הכתיבה.

בפרק נפרד מוצגים עקרונות הפעולה בהפעלת מרכזי נעורים ובעבודת מטה התוכנית הנובעים מהכללות של פעולות שהתגלו במהלך איסוף המידע והם משותפים לכל הסיפורים או לרובם. עקרונות הפעולה מחולקים לתחומים המרכזיים בעבודת התוכנית. בין השאר מוצגים עקרונות הפעולה ביצירת קשר עם בני הנוער, בעבודה עם המדריכות (בוגרות תיכון אשר בחרו להתנדב לשנת שירות לאומי או לשנת התנדבות אישית בתוכנית) והמלגאיות וביצירת קשר עם הרשות ועם גורמים נוספים ביישוב.

בפרק המסיים מופיע תיעוד מפורט של הלמידה מארבעת המרכזים שנבחרו: ירכא, ג'וליס, עספיא וחורפיש. כמו כן מופיע תיעוד הצלחתן של שתי תוכניות שפעלו במרכזים – צעדת הנביא שועייב ותוכנית פת"ע (פיתוח תמונת עתיד.)

קולם של בני הנוער, שבעבורם נוצרה התוכנית, מובא בפרק נפרד, וכן שזור בציטוטים לאורך כל מסמך.

הצעה לציטוט בעברית:
אלנבוגן פרנקוביץ', ש. ואייזיק, ע. (2019). "נעורים" לומדים מהצלחות – מרכזי בני נוער ביישובים דרוזיים.
דמ-19-811. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
 Ellenbogen-Frankovitz, S., & Aizik, I. (2019). Learning from Success at Ne’urim – Youth Centers in Druze Villages. RR-811-19. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)