360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון לומדת מהצלחות: סיפורי הצלחה בעבודה עם אוכלוסייה ערבית

הצעה לציטוט בעברית:
אלנבוגן-פרנקוביץ', ש. ואייזיק, ע. (2018).360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון לומדת מהצלחות: סיפורי הצלחה בעבודה עם אוכלוסייה ערבית. דמ-18-783. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.