דנה ברנדר

חוקרת מתמחה, צוות ילדים (חטיבת המשפחה)

ילדים ונוער