מרכז הגנה לילדים ונוער בירושלים: שירות חדשני לשיפור הטיפול הראשוני בילדים נפגעי עבירות מיניות – דוח הערכה

ילדים שנפגעו בעבירות מיניות ואחרות נאלצים לעבור בין שירותים שונים לצורך הגשת תלונה, חקירה, והתערבות שירותי הרווחה. פעמים רבות שירותים אלה אינם פועלים באופן מתואם, באופן שמתחשב בצורכי החקירה הפלילית מחד, ובצרכים של הילד ושל משפחתו מאידך. מרכז ההגנה לילדים ולנוער בירושלים הוא שירות חדשני, שנועד לשפר את הטיפול הראשוני בילדים נפגעי עבירה ובבני משפחותיהם. המרכז הוקם ב-2002 על-ידי ועדת היגוי שבה חברים נציגי אשלים, משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הבריאות ועיריית ירושלים. הקמת המרכז התאפשרה בזכות תמיכת קרן שוסטרמן. המרכז מאויש בפקידות סעד ובחוקרת ילדים ממשרד הרווחה, בחוקרת נוער מהמשטרה ובאם בית, ומעורבים בו גם פרקליט ממשרד המשפטים ורופא מבית-חולים הדסה. המרכז מאפשר לבצע תחת קורת-גג אחת, ובאווירה נעימה ומכבדת, את החקירה של הילד הנפגע תוך תצפית של חוקר משטרה. התערבות המרכז כוללת גם הערכה של מצב הילד והמשפחה, התערבות במשבר והפניה של הילד ושל המשפחה לשירותים נדרשים, בתיאום עם שירותי הרווחה.

דוח זה מסכם את ממצאי מחקר ההערכה של מרכז ההגנה שנערך במהלך 2005-2002. מטרת המחקר הייתה לתמוך בפיתוח המרכז ובקבלת החלטות ביחס להקמת מרכזים נוספים. המחקר בחן את מאפייני הילדים המגיעים למרכז, את היקף הפניות, את דרכי העבודה במרכז, את השלכות קיומו של המרכז על תהליכי אבחון וחקירה, ועל מערך שירותי הרווחה. כמו-כן, כלל המחקר מעקב אחר המשך הטיפול בילדים לאחר סיום ההתערבות, ומשוב של המשפחות לגבי הטיפול ותוצאותיו.

ממצאי ההערכה של השנים הראשונות להפעלת המרכז נדונו בהרחבה והיוו בסיס לשינויים חשובים בדרכי העבודה של השירות, ותרמו לחיזוקו. בנוסף, ב-אפריל 2008 קיבלה הכנסת את "חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות", הקובע כי שמונה מרכזים נוספים יוקמו על-ידי משרד הרווחה ויופעלו מתקציב המדינה. בעקבות החוק, הביעה קרן שוסטרמן נכונות להמשיך לתמוך במערך מרכזי הגנה.

ריבקין, ד,. וסבו לאל, ר.(2009).מרכז הגנה לילדים ונוער בירושלים: שירות חדשני לשיפור הטיפול הראשוני בילדים נפגעי עבירות מיניות – דוח הערכה.דמ-09-528. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל