פידא ניג'ם-אכתילאת

חוקרת עמיתה, צוות ילדים, נוער וצעירים (חטיבת המשפחה)

ילדים, נוער וצעירים

חוקרת עמיתה בצוות ילדים, נוער וצעירים, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

פידא ניג'ם-אכתילאת עובדת במכון משנת 2004. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: ילדים בגיל הרך, הערכה של שירותים להורים ולילדים, מדיניות ושירותים בנושא של הוצאת ילדים מן הבית, רגישות תרבותית בכלל ובחברה הערבית בפרט.

לפידא תואר ראשון במדע המדינה ובפילוסופיה מן האוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה מן האוניברסיטה הפתוחה.

ניתן ליצור קשר עם פידא ניג'ם אכתילאת בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-655-7431

מאמרים מכתבי עת

Sorek, Y., Ben-Simon, B., & Nijim-Ektelat, F. (2020). Motivation matters: Parents’ path to adoption as related to their perceptions of open adoption. Children and Youth Services Review, 118, doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105430

שורק, י., אלמוג-זקן, א., זוהר, ל., ניג'ם-אכתילאת, פ. וגלעד, ע. (2021). התמודדות עם הגברת מצבי סיכון של ילדים ובני נוער נוכח מגפת הקורונה: סקירה בין-לאומית. ביו-אתיקה, 22.

שורק, י., ניג'ם-אכתילאת, פ., וסגל, א. (2016). אימוץ עם קשר: יתרונות, קשיים ותובנות על יישום מיטבי בראי המחקר. עט השדה, 17, 106-88.

מאמרים מספרים

Somekh, S., Almog, Y., & Nijim-Ektelat, F. (2018). When cultural differences make a difference: The case of community change in an arab community in israel. In N. Walzer, & L. Weaver (Eds.), Using collective impact to bring community change (pp. 156-174). New York: Routledge.

דוחות

שורק, י., ניג'ם, פ. ובן רבי, ד. (2012). מרכז ילדים-הורים: המודל האזורי הנייד. מפעלים מיוחדים מס'  149. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי.