פידא ניג'ם-אכתילאת

פידא ניג'ם-אכתילאת

חוקרת עמיתה

ילדים ונוער

פידא היא חוקרת במרכז אנגלברג לילדים ונוער משנת 2004.

תחומי המחקר העיקריים שלה הם: ילדים בגיל הרך, שירותים להורים וילדים, מדיניות ושירותים בנושא של הוצאת ילדים מן הבית, רגישות תרבותית בכלל ובחברה הערבית בפרט.

לפידא יש תואר ראשון במדע המדינה ובפילוסופיה מן האוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בחינוך – טכנולוגיות ומערכות למידה, מן האוניברסיטה הפתוחה.