מרכזי ילדים-הורים: המודל האזורי הנייד – מחקר הערכה

מרכזי ילדים-הורים פותחו על-ידי השירות לילד ונוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ו"אשלים" כשירות חדשני לילדים בגיל 12-5 בסיכון, הסובלים מבעיות רגשיות או התנהגותיות ולהוריהם. מטרתם לשפר את תפקוד הילדים בתחום הרגשי, החברתי וההתנהגותי, את היחסים בין הילדים וההורים ואת הטיפול ההורי. צוות המרכזים כולל עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים בהבעה ( מטפלים באמנות או בדרמה), אמהות בית ומדריכים. אבן יסוד של גישת המרכזים היא הכנת תכנית טיפול ייחודית לכל משפחה.

בעבר, השירות לא היה נגיש ליישובים קטנים בפריפריה, שבכל אחד מהם  מספר הזקוקים למענה קטן מדי להפעלת מרכז משלהם, ואין יישוב קרוב שבו מופעל מרכז. כדי להנגיש את השירות ליישובים כאלה, הופעל במתכונת ניסויית מודל נייד, בעל עקרונות פעולה זהים למודל הבסיס, המספק שירות לארבעה-חמישה יישובים קטנים (15,000-5,000 תושבים), במקבץ גיאוגרפי מצומצם. המודל הופעל לראשונה ב-2005 ביישובים ערביים בגליל וביישובים יהודיים בשרון. כל יישוב מפנה למרכז 25-20 מטופלים, כך שסך כל היקף המטופלים דומה להיקף במודל הבסיס.

בעבר ביצע המכון מחקר הערכה למודל הבסיס (פורסם ב-2009).  בעקבות הפעלת המרכזים הניידים, התבקש המכון להעריך גם מודל זה. המחקר נועד לספק לקובעי המדיניות ולמפתחי השירות מידע שיסייע לעצב את המודל הנייד ולקבל החלטות לגבי פיתוחו ופריסתו. אוכלוסיית המחקר כללה 50 משפחות  ו- 118 ילדים אשר טופלו בשני המרכזים הניידים. במחקר נבחנו תהליכי יישום המרכזים והפעלתם ותוצאות הטיפול בעבור הילדים וההורים.

בין ממצאי המחקר הבולטים:

  •  בעקבות הטיפול במרכזים חל שיפור במצבם הרגשי, ההתנהגותי והלימודי של הילדים וביחסים בתוך המשפחה וחל שיפור בתפקוד ההורים, כולל בטיפול היומיומי בילדים ובקשר של ההורים עם מסגרות החינוך
  •  הפעלת המרכזים הניידים מצריכה יותר משאבים מאשר הפעלת מודל הבסיס, בין היתר בגלל הצורך בזמן נוסף להתניידות ולקיום ישיבות צוות ובגלל ניהול צוות עובדים גדול  יותר
  •  לאחר קשיים רבים בהתחלה, חל שיפור ביישום המודל, למשל נבנה שיתוף פעולה עם המחלקות לשירותים חברתיים בטיפול במשפחות וחל שיפור בהקצאת המבנים שבהם פועל המרכז הנייד ובתחזוקתם.

מן המחקר עולה כי מודל מרכז ילדים הורים הנייד ניתן להפעלה, תוך הכנסת שינויים והתאמות במודל הבסיס.

ממצאי המחקר הוצגו בפני מפתחי השירות ובפני צוות העובדים במרכזי ילדים-הורים בכל הארץ, ומשמשים בסיס להמשך פיתוחו ולהמשך פיתוח מודלים נוספים של שירותים לילדים ולהורים.

המחקר בוצע ביוזמה ובמימון של הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי.

 

הצעה לציטוט בעברית:
שורק, י. ניג'ם, פ. ובן רבי, ד. (2011). מרכזי ילדים-הורים: המודל האזורי הנייד – מחקר הערכה. דמ-11-588. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Sorek, Y. Nijim-Ektelat, F., & Ben-Rabi, D. (2011). Child-Parent Centers: Mobile Regional Model – Evaluation Study. RR-588-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)