הערכת תוכנית הפיילוט לקידום הכלה בגני ילדים

בשנת 2021 ערך מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לבקשת האגף לגיל הרך במשרד החינוך וג'וינט-אשלים תהליך למידה שמטרתו הייתה לבדוק את אופן וטיב ההכלה של ילדים בגן ולספק לקובעי המדיניות מידע שיסייע להם בגיבוש תוכנית פיילוט לחיזוק ההכלה של ילדים בגן (לקריאת הדוח לחץ כאן).

בשנת 2022 הוחלט במשרד החינוך ובג'וינט-אשלים ליישם תוכנית פיילוט לקידום ההכלה בגני הילדים בארבעה יישובים (אבו סנאן, אופקים, אכסאל וקריית ים). תוכנית ההכלה פעלה באופן שונה בכל אחד מן היישובים. בתום שנת הפיילוט (אוגוסט 2023) הועבר סקר בקרב גננות שהשתתפו בו. הסקר התמקד בפעולות מרכזיות שאפיינו את כלל התוכניות בארבעת היישובים. מממצאי הסקר עלה כי רוב הגננות היו רוצות להמשיך להפעיל את תוכנית ההכלה בגן הילדים.

מצגת זו מציגה את התוכניות שפעלו בשנת הפיילוט, את ממצאי הסקר וכן תובנות וכיווני פעולה להמשך הפעלה של תוכניות הכלה בגני ילדים.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ניג'ם-אכתילאת, פ., אסולין, מ. וגולובנציץ, א. (2024). הערכת תוכנית הפיילוט לקידום הכלה בגני ילדים. מ-24-225. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

הצעה לציטוט באנגלית:
Nijim-Ektelat, F., Asulin, M., & Golovenzitz, E. (2024). Evaluation of a Pilot Program for Promoting Inclusion in Preschools. S-225-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)