חוקרת, צוות ילדים, נוער וצעירים (חטיבת המשפחה)

ילדים, נוער וצעירים

חוקרת בצוות ילדים, נוער וצעירים, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ברכי בן סימון עבדה במכון בשנים 2018-2008 ושבה לעבוד בו בשנת 2022. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: תוכניות לנוער בסיכון, בדגש על תוכניות תעסוקה ומסגרות חלופיות, רווחת הילד ומדיניות ושירותים המיועדים לצעירים.

לברכי תואר ראשון בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני בלימודי תרבות מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם ברכי בן סימון בדוא"ל [email protected].

מאמרים מכתבי עת

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., בן סימון, ב. וקונסטנטינוב, ו. (2019). צעירים בישראל שאינם לומדים או עובדים: מאפיינים, סיבות ונסיבות. מפגש לעבודה סוציאלית, כ"ז(50-49), 28-7.

בן סימון, ב., לוי, ד. וכאהן סטרבצ'ינסקי, פ. (2019). הגורם האנושי: תפיסת סטודנטים יוצאי אתיופיה את הגורמים המסייעים להצלחה באקדמיה. הגירה, 9, 136-111.

שורק, י., סבו-לאל, ר. ובן סימון, ב. (2018). השינויים שחלו בשירותי האומנה בישראל בעקבות הפרטתם החלקית: נקודת המבט של אנשי המקצוע וקובעי המדיניות. חברה ורווחה, 38, 262-231.

בן סימון, ב. וואזן-סיקרון, ל. (2017). מקוונים לבני נוער בסיכון – התערבויות באמצעות רשת האינטרנט. אפשר, 28, 38-35.

בן סימון, ב. וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. (2017). בחינת היישום של התכנית החינוכית-טיפולית במפתנים: הישגים ואתגרים. מפגש לעבודה סוציאלית, 44, 104-79.

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ.,  לוי, ד., בן סימון, ב. ושר, נ. (2015). חלק ח': שירותים ותכניות לנוער וצעירים בסיכון גבוה – ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על פעילות האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון. בתוך: סקירת השירותים החברתיים 2014 (עמ' 330-301). משרד  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בן סימון, ב., לוי, ד. וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. (2015). תובנות מניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על שירותים ותכניות לנוער ולצעירים בסיכון גבוה. מידעו"ס, 77, 39-34.

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., בן סימון, ב. וקונסטנטינוב, ו. (2013). מאפיינים וצרכים של בני הנוער במסגרות השירות לשיקום נוער. בתוך: סקירת השירותים החברתיים 2012. משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

Sorek, Y., Ben-Simon, B., & Nijim-Ektelat, F. (2020). Motivation matters: Parents' path to adoption as related to their perceptions of open adoption. Children and Youth Services Review, 118, doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105430