תובנות מניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על שירותים ותכניות לנוער ולצעירים בסיכון גבוה

המאמר התפרסם בכתב העת: מידעו"ס – ביטאון העובדים הסוציאליים, אוקטובר 2015, גליון 77: 34-39