השירות לשיקום נוער: מאפיינים וצרכים של אוכלוסיית המפתנים והמית"רים

השירות לשיקום נוער באגף לנוער, צעירים ושירותי תקון, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, מפעיל מסגרות טיפוליות, שיקומיות וחינוכיות יומיות לבני נוער בסיכון גבוה ועל רצף הניתוק, ובהן: מפתן, מסגרת של עד 4 שנים המשלבת השכלה, הכנה לחיי עבודה ותכניות טיפוליות, כאשר הפיקוח על המפתן נעשה בשיתוף עם אגף שח"ר במשרד החינוך; מית"ר, מרכז יום תומך רב-תחומי המציע התערבות קצרת מועד (עד שנה וחצי); מפתן משולב מית"ר, מסגרת מפתן המאריך את שעות פעילותו עד הערב, תוך שימוש בכלים הקיימים במית"ר. את המסגרות מנחים עקרונות "הסביבה הטיפולית", הכוללים תפיסה הוליסטית ומתן התערבויות בתחומי חיים שונים; צוות רב-מקצועי החולק שפה טיפולית משותפת; שיתוף בני הנוער בבניית תכנית אישית; ועבודה מכוונת-תוצאות.

המחקר, שבוצע ב-2012-2011, בחן את המאפיינים והצרכים של בני הנוער המטופלים במסגרות השירות ואת דפוסי הפעילות איתם. כמו-כן, נבחנו תרומות המסגרות לבני הנוער מנקודת המבט של אנשי הצוות. המחקר בא בהמשך למחקרים קודמים שהמכון ערך על בני הנוער במפתנים ועל בוגריהם. המידע נאסף מאנשי הטיפול במסגרות על אודות כ-600 בני נוער וכן מאנשי מטה בשירות לשיקום נוער ובאגף שח"ר וממנהלים של המסגרות. בנוסף, נערכו קבוצות מיקוד עם בני נוער.

בין ממצאי המחקר:

  • השירות הצליח להגיע לאוכלוסיית היעד שהוגדרה – בני נוער בסיכון גבוה. בני הנוער מתאפיינים בקשיים רב-ממדיים: אחוז גבוה של משפחות חד-הוריות ומרובות קשיים (כגון אלימות, עבריינות); שיעורים גבוהים של מצבי סיכון (מצב רגשי-נפשי קשה, התנהגות אלימה); ותפקוד נמוך בלימודים (הישגים נמוכים והיעדרויות תכופות).
  • לפי הערכת הצוות חל שיפור במצב בני הנוער בביקור הסדיר ובתחום הרגשי והחברתי והסתמן גם צמצום בהתנהגויות לא נורמטיביות.
  • נמצא קושי לעבוד על פי עקרונות "הסביבה הטיפולית", ובפרט לבנות תכנית אישית בשיתוף בני הנוער ולעבוד על פיה. על כן, עולה צורך להקנות לאנשי הצוות כלים לעבודה בשיתוף בני הנוער על מנת להגדיר יעדים ריאליים ומדידים לתכנית האישית.
  •  צעדים נוספים העשויים לשפר את העבודה עם בני הנוער על פי ממצאי המחקר הם: חיזוק הדגש על התחום הלימודי והתעסוקתי וחיזוק העבודה עם ההורים.
    ממצאי המחקר הוצגו בפורומים שונים ונערכים עליהם דיונים בצוותים בשירות לשיקום נוער ובאגף שח"ר. הממצאים יסייעו למקבלי ההחלטות האחראים למפתנים ולמית"רים לגבש מדיניות מבוססת מידע כדי לשפר את הטיפול ואת ההתערבות הניתנים לבני הנוער במסגרות.

המחקר נערך ביוזמת אגף מחקר, תכנון והכשרה והשירות לשיקום נוער, אגף לנוער, צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה והשירותים החברתיים; ובוצע בשיתוף אגף שח"ר – שירותי חינוך וחברה במשרד החינוך. המחקר מומן בסיוע קרן הארי ויינרייב לקידום ילדים.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., בן סימון, ב. וקונסטנטינוב, ו. (2013).השירות לשיקום נוער: מאפיינים וצרכים של אוכלוסיית המפתנים והמית"רים.
דמ-13-637. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Kahan-Strawczynski, P., Ben Simon, B., & Konstantinov, V. (2013). The Characteristics and Needs of Youth in Youth Rehabilitation Service Programs. RR-637-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)