האינטרנט – הזדמנויות וסיכונים עבור ילדים ובני נוער במצבי סיכון או עם צרכים מיוחדים – סקירת ספרות (הוכן כמסמך רקע לאשלים)

השימוש הנרחב של ילדים ובני נוער באינטרנט הפך מדיום זה לזירת התרחשות מרכזית, דבר המעלה שאלה בנוגע ליכולת של ארגונים ושירותים לנצל משאב זה לעבודה עם ילדים ובני נוער במצבי סיכון או עם צרכים מיוחדים. לצורך כך התבקש מכון ברוקדייל על ידי עמותת אשלים לכתוב סקירת ספרות על הנושא שתוכל לשמש בסיס לתכנון אסטרטגיות פעולה בשנים הבאות.
המסמך כולל מידע עדכני מהספרות המקצועית ומראיונות עם מומחים בתחומים הבאים:

  • דפוסי השימוש של ילדים ובני נוער במחשב ובאינטרנט, תוך התייחסות לפערים דיגיטליים בין קבוצות אוכלוסייה שונות
  • מאפיינים המייחדים את האינטרנט לעומת אמצעי תקשורת אחרים בהקשר של הזדמנויות וסכנות לילדים ולבני נוער בכלל ולילדים ולבני נוער במצבי סיכון או עם צרכים מיוחדים בפרט
  • מידע על תחומים עיקריים שבהם ניתנים שירותים באינטרנט לילדים ולבני נוער תוך התייחסות לתכניות חדשניות בארץ ובעולם
  • סוגיות אתיות, מקצועיות ופרקטיות שיש לתת עליהן את הדעת בפיתוח תכניות מסוג זה.

הסקירה נועדה לשמש אנשי מקצוע וקובעי מדיניות בהמשך פיתוח של תכניות וכן בקביעת מדיניות בנוגע להתמודדות עם הזדמנויות וסכנות שהאינטרנט טומן בחובו.