להתבגר בצל מלחמה: השפעות מצבי חירום ואסון על צעירים – סקירת ספרות

מעבר לחיים בוגרים הוא שלב התפתחותי חשוב שבו צעירים ניצבים בפני צומתי הכרעה ונדרשים לקבל החלטות בתחומים רבים. שלב זה מאופיין בחוסר יציבות ועשוי להיות מאתגר בימי שגרה ועל אחת כמה וכמה במצבי חירום ואסון. במצבי חירום מתמשכים, כמו בעת מלחמה, תהליכי פיתוח של תחומים רבים כמו עבודה, השכלה, זוגיות ומשפחה יכולים להיפגע ולהשפיע על היכולת של הצעירים להשיג את יעדיהם ולשגשג.

השפעותיה הכלכליות והחברתיות של מלחמת חרבות ברזל על המדינה, הנוכחות הנרחבת של צעירים באירועי שבעה באוקטובר 2023 והתפקיד הישיר שהצעירים ממלאים במלחמה זו העלו את הצורך לבחון את ההשפעות הפוטנציאליות של המלחמה עליהם. סקירה זו נכתבה כדי לספק לקובעי מדיניות ולאנשי מקצוע תמונת מצב על האתגרים הניצבים בפני צעירים בעת חירום ואסון וכן על ההשפעות של מצבי חירום ואסון על מכלול תחומי החיים שלהם. הסקירה נכתבה לבקשת רשות הצעירים במשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

מסמך זה מרכז את ממצאי הספרות המקצועית על מאפיינים סוציו-דמוגרפיים המגבירים את הסיכון להיפגע במצבי חירום ואסון, על האתגרים הניצבים בפני הצעירים בתחום בריאות הנפש, תעסוקה, השכלה, דיור, יחסים במשפחה וגיבוש זהות וכן על גורמי החוסן שיכולים לסייע לצעירים להתמודד עם האתגרים הניצבים לפתחם.

אסונות יכולים להיות הזדמנות לשינוי חברתי ופיזי בשל הפגיעה הנרחבת בתשתיות אלו בעקבות אסון. את תהליך השיקום אפשר לנצל לקבלת החלטות על אופן הבנייה מחדש של התשתיות שנהרסו ועל דרכים לצמצם אי-שוויון שפוגע קשה יותר בקבוצות מסוימות באוכלוסייה. במסמך זה מוצעים כמה כיווני פעולה להתמודדות עם השפעות המלחמה על הצעירים בישראל.

 

הצעה לציטוט בעברית:
בן סימון, ב. וטופורק בר, א. (2024). להתבגר בצל מלחמה: השפעות מצבי חירום ואסון על צעירים – סקירת ספרות. דמ-24-997. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Ben Simon, B., & Toporek Barr,  O. (2024). Maturing in the Shadow of War: The Impact of Crises and Disasters on Young Adults – A Literature Review. RR-997-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)