מעבר לעולם העבודה: מדיניות ותכניות לבני נוער וצעירים בסיכון – סקירת ספרות

חינוך לקריירה הוא סוגיה חברתית חשובה, בשל ההשלכות של אבטלה ושל חוסר יציבות כלכלית על הפרט, כמו על הקהילה ועל החברה בכללותה. מדינות רבות מבקשות לשפר את המעבר מלימודים לתעסוקה וליצור לבני נוער ולצעירים בסיכון הזדמנויות טובות יותר לכניסה לעולם העבודה, אולם אתגרים לא מעטים עומדים בפני השגת מטרות אלה.

סקירה זו נועדה לספק לקובעי המדיניות ולאנשי המקצוע מידע על התערבויות לבני נוער ולצעירים בסיכון בתחום ההכנה לעולם העבודה, מידע שיקל עליהם לשקול מענים שיסייעו לאוכלוסייה זו לצלוח את המעבר לעולם העבודה. הסקירה מתבססת על ספרות המחקר מן העולם, ובפרט על סקירות מקיפות ועל ניתוחי-על שנערכו בנוגע למערכות התומכות בהכנה לעולם העבודה של בני נוער וצעירים ולמאפייניהן של תכניות הכנה לעולם העבודה ולתכניות תעסוקה מצליחות.

הסקירה נכתבה במסגרת מחקר על "מית"ר בבית של סוזן", שנערך ביזמת האגף למחקר, תכנון והכשרה ובשיתוף השירות לשיקום נוער במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.