התערבות באמצעות שטח ואתגר: כלי לעבודה עם בני נוער בסיכון – סקירת ספרות

עשורים האחרונים יש עלייה בפופולריות של התערבויות המשלבות עשייה (Experiential Therapy), וביניהן התערבויות באמצעות שטח ואתגר (Adventure-based Therapy). מדובר בכלי חינוכי-טיפולי, המשלב טכניקות טיפוליות עם התנסות מעשית בשטחי חוץ וטבע. סקירת ספרות זו נועדה לרכז את המידע שעלה על התערבות באמצעות שטח ואתגר, מתוך מחקרים שנערכו בארץ ובעולם ומהתנסות של אנשי מקצוע שמפעילים אותה. מטרתה לשמש בסיס להמשך פיתוח תכניות בתחום זה.

התערבות באמצעות שטח ואתגר משלבת עקרונות מתיאוריית הלמידה ההתנסותית המניחה ששינוי התנהגות יתרחש בעקבות התנסות של המשתתף בחוויה שתעורר בו חוסר איזון ותדרוש ממנו נקיטת דרך התמודדות חדשה. באמצעות ליווי ותמיכה במהלך ההתערבות, המשתתף לומד דרכי התמודדות ומיומנויות שעשויות לסייע לו בהתמודדות עם קשיים ותסכול גם במציאות היומיומית. ההתערבות נותנת מענה לריגושים ולצורך לקחת סיכונים, המאפיינים את גיל ההתבגרות בכלל ובני נוער בסיכון בפרט. היא מופעלת באופנים שונים הנבדלים על פי מיקום, משך הזמן וסוגי הפעילויות, ומטרותיה להביא לצמיחה ולהתפתחות אישית וקבוצתית ולתת מענה לבעיות רגשיות והתנהגותיות של בני הנוער.

מחקרים על התערבות באמצעות שטח ואתגר הצביעו על מספר תרומות של תכניות אלה למשתתפיהן:

  •  שינוי חיובי בהערכה ובתפיסה העצמית
  •  שיפור במיומנויות חברתיות ושינוי חיובי בהתנהגות
  •  הפחתת התנהגויות סיכון
  •  פיתוח מיומנויות חדשות
  • העלאת התחושה של בריאות ורווחה אישית.

הסקירה נערכה ביוזמת עמותת אשלים ומומנה בסיועה

 

הצעה לציטוט בעברית:
 בן סימון, ב. וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. (2013).התערבות באמצעות שטח ואתגר: כלי לעבודה עם בני נוער בסיכון – סקירת ספרות.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.