חוקרת מתמחה, צוות ילדים, נוער וצעירים (חטיבת המשפחה)

ילדים, נוער וצעירים

חוקרת מתמחה בצוות ילדים, נוער וצעירים, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

אורטל בר עובדת במכון משנת 2022. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: התעללות בילדים והזנחתם,  נערות וצעירות במצבי סיכון, עוני והדרה חברתית וקידום מענים ושירותים עבור משפחות עם ילדים ונוער במצבי סיכון.

אורטל עבדה כמה שנים במחלקה לשירותים חברתיים כעובדת סוציאלית וטיפלה בנערות וצעירות.

לאורטל תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב. עבודת התזה שלה עוסקת בתפיסות ובמשמעויות שמעניקות צעירות במצבי סיכון להגדרתן כמי שנמצאות "בסיכון" על ידי אנשי מקצוע.

ניתן ליצור קשר עם אורטל בר בדוא"ל: [email protected]