ד"ר וצ'סלב קונסטנטינוב

Viacheslav Konstantinov

חוקר מומחה, צוות ילדים, נוער וצעירים (חטיבת המשפחה)

היוזמה והפיתוח | ילדים, נוער וצעירים

חוקר מומחה בצוות ילדים, נוער וצעירים, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר וצ'סלב קונסטנטינוב עובד במכון משנת 1995. תחומי המחקר העיקריים שלו הם: תוכניות לשיפור הישגים לימודיים של ילדים ונוער ומניעת נשירה, השתלבות בני נוער וצעירים מקבוצות אוכלוסייה שונות (כגון עולי בריה"מ לשעבר ואתיופיה, חרדים, ערבים, דרוזים ובדואים) בלימודים ובתעסוקה. מלבד עיסוקו המרכזי במכון, וצ'סלב מתמחה בייעוץ בנושאים סטטיסטיים וגם במחקרים עצמאיים בנושאי השתלבות עולים מבריה"מ לשעבר בחברה הישראלית (במיוחד בנושאי השכלה, תעסוקה והתנהגות פוליטית). לוצ'סלב ניסיון רב בניתוחים סטטיסטיים בכלל ובתוכנת SPSS בפרט (כולל קבצים גדולים של משרד החינוך והלמ"ס).

לוצ'סלב תואר ראשון ושני בסטטיסטיקה מן האוניברסיטה לכלכלה בעיר לנינגרד (סנט-פטרבורג) ברוסיה וכן דוקטורט ביהדות זמננו (במגמה לדמוגרפיה וסוציולוגיה של היהודים) מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר וצ'סלב קונסטנטינוב בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-655-7431.

ResearchGate

Academia

JEWSTAT

האוכלוסייה הערבית

זיקנה

מוגבלויות

מאפייניהם וצורכיהם של מטפלים לא פורמליים בישראל המטפלים באנשים עם מוגבלות ובזקנים

מטרות המחקר היו: 1. לאפיין את אוכלוסיית המטפלים הלא פורמליים העיקריים (מטפלים אשר הסיוע שהם נותנים אינטנסיבי ומתמשך והם קהל היעד העיקרי לפיתוח מענים, להבדיל ממטפלים לא פורמליים משניים) 2. לבחון את המאפיינים הייחודיים של מטפלים לא פורמליים עיקריים – מי שמטפלים באנשים עם מוגבלות לעומת מי שמטפלים בזקנים 3. להבין את הקשר בין הטיפול באדם הנזקק לטיפול בשל מחלה או מוגבלות ובין מצבו של המטפל הלא פורמלי העיקרי במגוון תחומי חיים, ובהם השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי, מצבים רגשיים, רשתות תמיכה ועוד. זאת, באמצעות הצגת תמונת מצב עדכנית של תחומי חיים אלו אצל מטפלים לא פורמליים עיקריים המטפלים באנשים עם מוגבלות לעומת מטפלים לא פורמליים עיקריים המטפלים בזקנים ולעומת מי שאינם מטפלים באדם אחר.

מאמרים מכתבי עת

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., בן סימון, ב. וקונסטנטינוב, ו. (2019). צעירים בישראל שאינם לומדים או עובדים: מאפיינים, סיבות ונסיבות. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, כ"ז(49-50), 28-7.

חביב, ג., אנג'ל, מ., בן-רבי, ד., סומך, ס.וקונסטנטינוב, ו. (2013). הערכת פרויקט PACT ו-PACT+ לקידום ילדים יוצאי אתיופיה בגיל הרך והוריהם: דוח מסכם. עט השדה, 11.

Goldblat, E., Rivkin, D., & Konstantinov, V. (2020). Associations between ethnicity, place of residence, hearing status of family and habilitation of children with hearing impairment. Israel Journal of Health Policy Research 936.  doi.org/10.1186/s13584-020-00394-1

Konstantinov, V. (2015). The professional mobility of FSU immigrants in Israel, 1990–2010. Research in Jewish Demography and Identity, 169-196.

Konstantinov, V. (2002). Soviet Jewish scientific personnel, 1920s-1980s: A statistical analysis. Jews in Eastern Europe1-2(47-48), 54-84.

Konstantinov, V. (2000). The socio-economic structure of the Jewish population of the USSR from the 1960s to the 1980s. Jews in Eastern Europe3(43), 47-77.

Konstantinov, V. (1998). Higher education and the Jews in Stalin’s last years. Jews in Eastern Europe2(36), 33-53.

Konstantinov, V. (1995). Aliya of the 1990s from the former Soviet Union: A socio-demographic analysis. Jews in Eastern Europe27(2), 5-26.

Konstantinov, V. (1991). The Jewish population of the USSR on the eve of the great exodus. Jews and Jewish Topics in the Soviet Union and Eastern Europe3(16), 5-23.

מאמרים מספרים

קונסטנטינוב ו. (2018). דמוגרפיה במאה העשרים. בתוך: ז. לוין (עור'), קהילות ישראל במזרח במאות תשע-עשרה והעשרים. מרכז אסיה: בוכרה ואפגניסטן (עמ' 102-83). ירושלים:  מכון בן-צבי, האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך, אגף מורשת.

Itzkovitch-Malka, R., & Konstantinov, V. (2017). In M. Shamir & G. Rahat (Eds.), Immigrants from the former Soviet  Union and Israeli politics: At a crossroads. The elections in Israel 2015 (pp. 115-137). New York: Routledge.

Konstantinov, V. (2008). The immigration from the former Soviet Union and the elections in Israel, 1992–2006: Is a “Third Israel” being created? In A. Asher, & M. Shamir (Eds.), The elections in Israel 2006 (pp. 103-134). New York: Routledge.