מיפוי דרכי פעולה לקידום התלמידים המתקשים בבתי הספר החרדיים היסודיים של רשת 'מעיין החינוך התורני'

קידומם של התלמידים המתקשים בלימודים ובהסתגלות לבית הספר הוא אחד מיעדיה החשובים של מערכת החינוך בישראל. המחקר המוצג בדוח זה בחן את דרכי הפעולה לקידום התלמידים המתקשים הקיימות בבתי הספר היסודיים של רשת 'מעין החינוך התורני' – רשת החינוך השנייה בגודלה במגזר החרדי, והוא נערך במקביל למחקר דומה בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים בארץ.

המחקר הוא הראשון מסוגו בבתי הספר של 'מעיין החינוך התורני' ובמערכת החינוך החרדית בכלל. בתי הספר של הרשת מייצגים פלח אוכלוסייה ייחודי בחברה החרדית, מבחינת התפיסה הדתית ומבחינת מאפייני אוכלוסיית היעד. רצונם של בכירי הרשת להשתתף במיפוי פותח צוהר ראשון להתמודדותה היום-יומית של החברה החרדית עם קשייהם של תלמידים ואל צרכיה בתחום זה.

ממצאי המחקר, שהתבססו על סקר מנהלים ומחנכים בכל בתי הספר של הרשת, מספקים תמונה מקיפה על פעילות בתי הספר לקידום התלמידים המתקשים; על ההערכה של המנהלים והמחנכים לגבי המידה שבה הסיוע הניתן לתלמידים המתקשים הולם את צורכיהם ומקדם אותם; על קשיים ואתגרים ביישום הפעילויות ועל צרכים לא מסופקים.
ממצאים עיקריים:

  • יש דמיון בין בתי הספר של הרשת לבין בתי הספר הממלכתיים בהיקף השימוש שלהם בחלק מהאסטרטגיות ובדרכי ההתמודדות לקידום תלמידים מתקשים. עם זאת, בבתי הספר של הרשת משתמשים גם בדרכי פעולה ייחודיות להתמודדות עם קשייהם של תלמידים, כגון "מבצעי לימוד", פרויקט "אבות ובנים", מינויו של איש צוות, שאינו איש מקצוע טיפולי, למתן מענה רגשי ועוד.
  • יש שוני בין בתי הספר של הרשת לבין בתי הספר הממלכתיים, למשל, בשיעור נמוך יותר של אנשי צוות בעלי השכלה אקדמית או של בעלי השכלה מקבילה לאקדמית, בנגישות נמוכה יותר של אנשי המקצוע הטיפוליים לבתי הספר ובהיקף נמוך יותר של קשרים עם גורמים טיפוליים בקהילה. פערים אלה נמצאו בעיקר בבתי הספר לבנים.
  • בבתי הספר של הרשת נמצאה פתיחות להטמעת גישות עבודה הנחשבות כתורמות לקידום התלמידים ועלה צורך בקבלת ידע נוסף.

מהממצאים נגזרו כיווני פעולה לחיזוק בתי הספר של הרשת במאמציהם להתמודד עם צורכיהם של התלמידים המתקשים וליישום דרכי פעולה להכשיר את המורים ולספק להם תמיכה.
ממצאי המחקר הופצו בפורומים שונים, תוך דיון ודיאלוג עם אנשי המקצוע במשרד החינוך, ברשת 'מעין החינוך התורני' ובבתי הספר עצמם.

המחקר הוזמן על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך דרך לשכת המדען הראשי ומומן בסיועו ובתמיכת קרן הארי ויינרייב לקידום ילדים.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
בן רבי, ד.,רותם, ר., קונסטנטינוב, ו. ונבות, מ. (2014).מיפוי דרכי פעולה לקידום התלמידים המתקשים בבתי הספר החרדיים היסודיים של רשת 'מעיין החינוך התורני'
דמ-14-669. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Ben-Rabi, D., Rotem, R., Konstantinov, V., & Navot, M. (2014). Mapping of Methods to Advance Low-Achieving Students in an Ultra-Orthodox (Haredi) Network of Schools. RR-669-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)