צעירים עובדים בישראל בעלי 12 שנות לימוד או פחות: השתלבות בתעסוקה – משאבים, חסמים וצרכים

צעירים שלא רכשו השכלה על-תיכונית אקדמית או מקצועית עלולים למצוא עצמם בעתיד בעבודות ללא אופק תעסוקתי ולהפוך ל"עובדים עניים". דוח זה מציג לראשונה מידע מקיף ועדכני על מאפייניהם, מצבם הכלכלי ותנאי עבודתם של צעירים עובדים גילאי 26-23, בעלי 12 שנות לימוד או פחות.

זהו אחד מסדרת דוחות המבוססים על מחקר מקיף שעסק בצעירים בסיכון לאי-תעסוקה או לתעסוקה ברמה נמוכה. שני הדוחות האחרים עוסקים ב: 1. צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים לימודים על-תיכוניים ואף אינם מתכוונים להתחיל לימודים כאלה בשנה הקרובה; 2. צעירים בעלי מוגבלות. איסוף הנתונים על שלוש האוכלוסיות נעשה במקביל. בסך הכול רואיינו טלפונית כ-1,200 צעירים שאותרו בשאלון סינון.

המידע בדוח זה מבוסס על מדגם משוקלל של כ-700 צעירים. המדגם מייצג את אוכלוסיית הצעירים העובדים בני ה-23 עד 26 בעלי 12 שנות לימוד או פחות, בסך הכול כ-92,900 צעירים (21% מקבוצת הגיל).

עיקרי הממצאים:

  • 42% הם ערבים, מהם 97% גברים.
  • 32% מהצעירים הנם בעלי מוגבלות.
  • 65% הם בעלי השכלה נמוכה של פחות מתעודת בגרות, 32% רכשו מקצוע בדרך פורמלית כלשהי (בצבא, בתיכון או בקורס מקצועי).
  • 82% מהצעירים הם שכירים העובדים בעיקר כפועלים מקצועיים בתעשייה (33%) ובמכירות ושירותים (37%).
  • 42% מהעובדים שאין להם תעודה מקצועית מעוניינים ללמוד בשנה הקרובה, בעיקר קורס מקצועי.
  • ל 23% מהצעירים ריבוי מגבלות וקשיים במקום עבודתם: חוסר שביעות רצון, שעות עבודה מוגבלות, חשש מפיטורים וכדומה.

מהממצאים עלו מספר כיווני פעולה, ובהם: עידוד אפשרויות למידה באופן שיאפשר התערות איכותית יותר במקום העבודה, רכישה או שיפור של מיומנויות רלוונטיות לביצוע מיטבי של העבודה, הגברת מודעות העובדים הצעירים לזכויותיהם ולתנאים הסוציאליים המגיעים להם לפי חוק, מתן תשומת לב מיוחדת לקבוצות שהתבלטו בחסמים לקידום תעסוקתי או בתחושה של אי-יציבות בעבודה ו/או חוסר שביעות רצון ממנה.

הממצאים הוצגו בפורומים שונים ותרמו לתהליכים של קביעת מדיניות ובניית תכניות סיוע לצעירים.

המחקר התבצע הודות לסיוע מרכזי מקרן מנדל ל' ומדלן ה' ברמן ובסיוע קרן גנדיר.

הצעה לציטוט בעברית:
כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ.,ואזן-סיקרון, ל., נאון, ד., הדר, י.  וקונסטנטינוב, ו. (2014).צעירים עובדים בישראל בעלי 12 שנות לימוד או פחות: השתלבות בתעסוקה – משאבים, חסמים וצרכים
דמ-14-656. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Kahan-Strawczynski, P., Vazan-Sikron, L., Naon, D., Hadar, Y., & Konstantinov, V. (2014). Young Adults Working in Israel with up to 12 Years of Schooling: Integration into Employment – Resources, Barriers and Needs. RR-656-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)