'יש מצ"ב' – מרכזים לנוער בגישה רב-מקצועית: הערכת הפיילוט

מרכזי 'יש מצ"ב' (מעבר מוצלח לבגרות) מציעים לבני נוער ב'התחלת-אמצע רצף הסיכון' ולהוריהם מענה כוללני בקהילה, ובו  מגוון פעילויות מניעתיות וטיפוליות בשעות אחר הצהרים והערב. המודל פותח בשותפות רב-מערכתית של עמותת אשלים, משרדי הרווחה, החינוך, הבריאות, הגנת הסביבה, התרבות והספורט והאגודה לקידום החינוך. גורמים אלה שימשו גם  את חברי ועדת ההיגוי למחקר. המרכזים הופעלו כפיילוט בערד, יפיע, קרית ארבע, תל אביב ובאר שבע בשנים 2010-2013.

מחקר ההערכה נועד ללמוד על יישום הפיילוט ולבחון את תפיסת תרומת המרכזים למשתתפים, כבסיס לשיפורם ולקבלת החלטות על המשך פיתוח המודל והפצתו. המידע נאסף בשנים 2013-2012 באמצעות ראיונות עם מנהלות המרכזים, חברי ועדת ההיגוי הארצית, צוותים במרכזים וחברי ועדות היגוי יישוביות; שאלונים לצוותים על כל המשתתפים (344 בני נוער); ושאלון למילוי עצמי לבני הנוער.

להלן סיכום עיקרי הממצאים:

  • מאפייני המשתתפים תאמו את מאפייני אוכלוסיית היעד של המרכזים: בני נוער לומדים, בעלי מאפייני סיכון ברמות שונות, רובם 'בהתחלת-אמצע רצף הסיכון'. בהתאם למצופה, 26% זוהו כמאופיינים במצבי סיכון גבוה יותר ועל כן נזקקו למענה אינטנסיבי יותר.
  • היבטים שונים של המודל, ובהם הרכב הצוות ועקרונות העבודה, יושמו כפי שתוכננו, אולם נמצאו כמה רכיבים של היישום הדורשים חיזוק, ובהם:  הבניית תהליכי עבודה, העלאת המעורבות של בני הנוער בקהילה ופיתוח תחום העבודה עם הורים. התכנית פעלה להכנסת שינויים בהתאם לכך.
  • המרכזים פעלו באופן כוללני: נבחנו המאפיינים והצרכים של בני הנוער כבסיס לתכנון העבודה ברמת המרכז והפרט, והעבודה התבצעה על ידי צוות רב-מקצועי והופעלו פעילויות מגוונות בכל התחומים שנקבעו: רווחה, חינוך בלתי פורמלי, קידום אורח חיים פעיל ובריא, קידום הגנת הסביבה ועבודה עם הורים.
  • רוב בני הנוער הביעו שביעות רצון גבוהה מן האווירה במרכזים ומן הצוות. עם זאת, חלקם דיווחו על אלימות.
  • בני הנוער העריכו כי הם נתרמו בעיקר מקבלת מקום לשהות בו, משיפור בתחושת הרווחה האישית ומן ההיכרות עם תחומים חדשים. הצוות העריך שחלה ירידה בהיקף השוטטות ועלייה בגילויי יוזמה ומעורבות במרכז ובקהילה.

השותפים לתכנית כבר הסתייעו בממצאים בפיתוח מודל העבודה, והם ממשיכים ללמוד אותם כדי לשפרו. נוסף לוועדת ההיגוי, הממצאים הוצגו לפני פורמים רבים ובהם ביום למידה של התכנית ולפני בעלי תפקידים בכירים משירות ילד ונוער במשרד הרווחה וממינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

המחקר נערך ביוזמת עמותת אשלים ומומן בסיועה, ובסיוע קרן לומברט, וירג'יניה ביץ, ארצות הברית.

הצעה לציטוט בעברית:
כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., לוי, ד., שר, נ. וקונסטנטינוב, ו. (2014).'יש מצ"ב' – מרכזים לנוער בגישה רב-מקצועית: הערכת הפיילוט.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Kahan-Strawczynski, P., Levi, D., Sher, N., & Konstantinov, V. (2014). Youth at Heart (Yesh Matzav) Multidisciplinary Youth Centers: Evaluation of a Pilot. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)