'הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל': תוכנית SPACE למתן סיוע לימודי 2017 – המשך מעקב אחר הישגי התלמידים ובחינת השפעת התוכנית על הישגים אלה