'הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל': תוכנית SPACE למתן סיוע לימודי 2017 – המשך מעקב אחר הישגי התלמידים ובחינת השפעת התוכנית על הישגים אלה

הצעה לציטוט בעברית:
בן רבי, ד. קונסטנטינוב, ו. וברוך-קוברסקי, ר.(2019). 'הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל': תוכנית SPACE למתן סיוע לימודי 2017 – המשך מעקב אחר הישגי התלמידים ובחינת השפעת התוכנית על הישגים אלה. דמ-19-798. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.